Kliima juhtnupud

Kliimaseadmesüsteemi funktsioone juhitakse keskkonsooli füüsiliste nuppudega, keskekraanilt ja tunnelkonsooli tagaosa kliima juhtnuppudega*.

Keskkonsooli füüsilised nupud

P5-1507–Climate–Physical buttons
  1. P5-Icon red circle 1Tuuleklaasisoojenduse* ja maksimaalse sulatuse nupp.
  2. P5-Icon red circle 2Tagaakna ja külgpeeglite elektrisoojenduse nupp.

Kliimaseadme nupud keskekraanil

Levinumad kliimafunktsioonid on alati kättesaadavad keskekraani allosas.

P6-XC40BEV-2037-Climate–Climate pane
  1. P5-Icon red circle 1Juhi ja juhi kõrvalistuja poole temperatuuri regulaatorid.1
  2. P5-Icon red circle 2Soojenduse* juhi- ja juhi kõrvalistuja istmete ning roolisoojenduse* juhtnupud.

Kliimakuva keskekraanil

Kliimakuva avamiseks puudutage keskekraani allosa keskel asuvat temperatuurinuppu või ventilaatori tähist.

Põhikliima

Teisi põhilisi kliimafunktsioone saab juhtida Põhikliima abil, lisaks kliimafunktsioonidele, mis on alati kättesaadavad keskekraanil.

P6-XC40BEV-2037–Climate–Button max defroster

Maksimaalse sulatuse juhtnupud.

P6-XC40BEV-2037-Climate- Button windshield heat

Tuuleklaasi soojenduse juhtnupud.

P6-XC40BEV-2037-Climate-Button AC

Kliimaseadme juhtnupud.

P6-XC40BEV-2037–Climate–Button recirculation

Õhuringluse juhtnupud.

P6-XC40BEV-2037–Climate–Button rear defroster

Tagaakna ja küljepeeglite elektrisoojenduse juhtnupud.

P6-XC40BEV-2037-Climate main auto

Kliima automaatse reguleerimise nupp ja noolenupud õhu suunamiseks.

Seisukliima

Auto seisukliimat saab reguleerida Seisukliima all.

Sätted

Täiendavaid kliimaseadeid saab määratleda valikus iCup-2037-Icon three dots horizontal.

Tunnelkonsooli tagaosas asuvad füüsilised nupud*

Tunnelkonsooli tagaosas on füüsilised nupud, millega saab reguleerida tagaistme soojendust.

  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 Kui temperatuuri sünkroniseerimine on desaktiveeritud, siis kuvatakse kehtivat temperatuuri nii juhi kui ka kaassõitja poolel.