Aku taastöötlemine

Kasutatud akud tuleb taastöödelda viisil, mis ei kahjusta keskkonda.

Pöörduge teenindusse, kui te pole kindel, kuidas seda liiki jäätmeid kõrvaldada - soovitatav on pöörduda volitatud Volvo teeninduse poole. 48V aku on kerghübriidaku* ning seda tohib käidelda ainult volitatud teeninduse personal.

  1. * Lisavarustus/tarvik.