HomeLink®* programmeerimine

Programm HomeLink®1, programmeerimise lähtestamine või individuaalsete nuppude ümberprogrammeerimine.

Programmeerimine

Suunake kaugjuhtimispult programmeeritava HomeLink®-nupu poole ja hoidke seda nupust ligikaudu 2-8 cm (ligikaudu 1–3 tolli) kaugusel. Ärge katke kinni HomeLink®-i märgutuld.
Vajutage ja hoidke all mõlemat kaugjuhtimispuldi nuppu ja HomeLink®-i jaoks programmeeritavat nuppu.
Ärge vabastage nuppe enne, kui märgutuli pole lülitunud aeglaselt vilkumiselt (umbes kord sekundis) kiiresti vilkumisele (umbes kümme korda sekundis) või pole põlema jäänud.

Kui märgutuli põleb pidevalt: annab märku, et programmeerimine on lõppenud.

Aktiveerimiseks vajutage programmeeritud nuppu kaks korda.

Kui märgutuli vilgub kiiresti: HomeLink®-ile programmeeritaval seadmel võib olla turvafunktsioon, mis eeldab lisatoiminguid.

Kontrollige, vajutades programmeeritud nuppu kaks korda, et näha, kas programmeerimine toimib. Vastasel korral minge järgmiste sammude juurde.

P5-1507 HomeLink Learn button
Tuvastage garaažiukse vms vastuvõtja õppimisnupp2. Tavaliselt asub see vastuvõtjal antenniklambri lähedal.

Vajutage vastuvõtja õppimisnuppu üks kord.

Programmeerimine tuleb sooritada 30 sekundi jooksul alates nupu vajutamisest.

Programmeerimiseks vajutage soovitud HomeLink®-i nuppu ja vabastage see. Korrake vajutamist/allhoidmist/vabastamist veel kord, olenevalt vastuvõtja mudelist ka kolmas kord.
Programmeerimine on lõppenud.

 Märkus

Mõne kaugjuhtimispuldi HomeLink® programmeerimise võime paraneb, kui kaugus on ligikaudu 15-20 cm (umbes 6-12 tolli).

Üksiknuppude uuesti programmeerimine

Vajutage soovitud nuppu ja hoidke seda all umbes 20 sekundit.
Kui indikaatortuli HomeLink®-il hakkab aeglaselt vilkuma, saab programmeerimist tavapäraselt jätkata.

 Märkus

Kui ümberprogrammeritavat nuppu uue ühikuga ei programmeerita, siis jätkab see tööd varem salvestatud programmi alusel.

HomeLink® -i nuppude lähtestamine

Lähtestada saab ainult kõiki HomeLink® nuppe samaaegselt. Üksikuid nuppe saab vaid uuesti programmeerida.

Vajutage ja hoidke all HomeLink®-i välimisi nuppe umbes 10 sekundit.
Kui indikaatortuli ei põle enam püsivalt, vaid hakkab vilkuma, on nupud lähtestatud ja uuesti programmeerimiseks valmis.

Programmeerimisega seotud probleemid

Külastage homelink.com või helistage numbril 00 8000 466 354 65 (või premiumpaketi numbril +49 6838 907 277)3.

  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 Kehtib teatud mudelitel.
  3. 2 Nupu märgistus ja värvid on tootjatel erinevad.
  4. 3 Pange tähele, et tollivaba number ei pruugi operaatorist olenevalt saadaval olla.