Võtmeta lukustamine ja lukust avamine*

Võtmeta lukustamise ja lukust avamise korral piisab, kui auto lukustamiseks või lukust avamiseks puudutatakse ukse käepideme puutetundlikke alasid. Võti peab asuma auto läheduses.

 Märkus

Selleks, et lukustamine ja lukust avamine töötaks, peab üks auto võtmetest olema tööulatuses.
P5-1519-Door handle with Touch-sensitive areas
  1. P5-Icon red circle 1Puutetundlik süvend lukustamiseks
  2. P5-Icon red circle 2Puutetundlik pind lukust avamiseks

 Märkus

Võtke arvesse, et kui võti on tööulatuses, siis võib süsteem autopesulas aktiveeruda.

Võtmeta lukustamine

Võtmeta lukustamise aktiveerimiseks puudutage auto käepidet, kui uksed on täielikult suletud.

Kui pakiruumi kaas on avatud, siis saab lukustamiseks kasutada ka küljeuste käepidemeid. Sellisel juhul lukustub pakiruumi kaas pärast selle sulgemist.

Pärast ukse sulgemist puudutage auto käepideme välisküljel asuvat tähistatud ala.

Armatuurlaual asuv lukustuse märgutuli armatuurlaual vilkuma, kinnitades, et auto on lukustatud.

Akende sulgemine võtmeta lukustamise funktsiooniga

Kõigi külgakende ja panoraamkatuseluugi* korraga sulgemiseks - hoidke sõrme ukse käepideme välisküljel oleval puutetundlikul süvendil kuni aknad ja katuseluuk on sulgunud.

Lukustamine, kui pakiruumi kaas on lahti

Kui auto on lukus ja pakiruumi kaas on endiselt lahti, veenduge, et võtit ei ole jäetud pakiruumi kaane sulgemisel pakiruumi.

 Märkus

Kui tuvastatakse, et võti on auto sees, siis pakiruumi kaas ei lukustu selle sulgemisel.

Võtmeta lukust avamine

Haarake ukse käepidemest või vajutage õrnalt pakiruumi kaane käepideme all olevat kummikattega surveplaati, et auto lukust avada.

Armatuurlaual olev lukustuse märgutuli lõpetab vilkumise, mis tähendab, et auto on lukust avatud.

Automaatne taaslukustamine

Kui auto uksi pole pärast lukustuse avamist 2 minuti jooksul avatud, siis lukustuvad need automaatselt uuesti. See funktsioon vähendab ohtu, et auto jäetakse kogemata lukustamata.

  1. * Lisavarustus/tarvik.