Funktsiooni Pilot Assist* ja sõiduraja hoidmise abifunktsiooni erinevused

Pilot Assist on mugav funktsioon, mis võib aidata teil hoida autot õigel sõidurajal ja säilitada ohutut pikivahet eesolevate sõidukitega. Sõiduraja hoidmine1 on funktsioon, mis võib sarnaselt teatud olukordades aidata vähendada võimalust, et auto liigub kogemata sõidurajalt välja.

Pilot Assist

Pilot Assist saab aidata sõita sõiduraja märgistuste vahel ning hoida eelseatud kiirust ja ajavahet eesoleva autoga. See funktsioon võib aidata ka hoida sõidurajal sobivat kohta, kasutades sõiduraja märgistusi.

Mida Pilot Assist teeb?

  • Saab aidata hoida auto õigel sõidureal, abistades teatud tingimustes roolimisega.
  • Süsteem võimaldab hoida eelmääratud kiirust või pikivahet ees liikuva sõidukiga kiirendamise ja pidurdamise teel.

Kuidas ma tean, kas Pilot Assist toimib?

Juhiekraanil kuvatavad sümbolid näitavad, kas Pilot Assist toimib.

Px-2122-iCup-Adaptive Cruise Control active, Pilot Assist not selected

Adaptive Cruise Control on aktiivne.

Pilot Assist on valitud, aga pole saadaval. Funktsiooni tingimused pole täidetud.

Px-2122-iCup-Adaptive Cruise Control and Pilot Assist active
Pilot Assist on aktiivne.

Sõidurajaabi

Sõiduraja hoidmise abifunktsioon saab pakkuda roolimisabi ja/või hoiatusi, kui sõiduk hakkab tahtmatult sõidurajalt väljuma. Funktsioon toimib kiirusvahemikus 65-180 km/h (40-112 mph) ja selge reamärgistusega teedel.

Mida sõiduraja hoidmise abifunktsioon teeb?

  • Sõiduraja hoidmise abifunktsioon saab juhtida auto rajale tagasi ja/või hoiatada rooli vibratsiooniga.

Kuidas ma tean, kas sõiduraja hoidmise abifunktsioon toimib?

Juhiekraanil kuvatavad sümbolid märgivad funktsiooni olekut.

VCC-23w46-Lane Keeping Aid unavailable

LKA on saadaval, aga ei paremat ega vasakut joont pole võimalik lugeda.

VCC-23w46-iCup-Lane Keeping Aid both lines detected

LKA on saadaval ja lugeda saab nii paremat kui vasakut joont.

VCC-23w46-iCup-Lane Keeping Aid left line detected

Lugeda saab ainult vasakut joont.

VCC-23w46-iCup-Lane Keeping Aid right line detected

Lugeda saab ainult paremat joont.

VCC-23w46-iCup-Lane Keeping Aid Left intervention

LKA pakub juhtimisabi, juhib auto rajale tagasi ja/või hoiatab rooli vibratsiooniga.

VCC-23w46-iCup-Lane Keeping Aid Right intervention

LKA pakub juhtimisabi, juhib auto rajale tagasi ja/või hoiatab rooli vibratsiooniga.

VCC-23w46-iCup-Lane Keeping Aid Switched off

LKA on välja lülitatud.

VCC-23w46-iCup-LaneKeepingAid-malfunctioning-Yellow

LKA ei ole saadaval, kuna leiti probleem.

 Hoiatus

Juht vastutab sõiduohutuse eest. Enne selle funktsiooni kasutamist soovitatakse juhil lugeda kõiki kasutusjuhendi jaotiseid selle funktsiooni kohta.

 Hoiatus

  • Funktsioon on abivahend, mis lihtsustab sõitmist ja suurendab ohutust, kuid ei pruugi kõigis liiklus-, ilmastiku- ja teeoludes toimida.
  • Soovitatav on kõik selle funktsiooniga seotud kasutusjuhendi jaotised läbi lugeda, et viia end kurssi funktsiooni piirangutega ja saada teada, millest peaks enne süsteemi kasutamist teadlik olema.
  • Juhiabisüsteemid ei vabasta juhti kohustusest olla valvas ja tähelepanelik. Juht vastutab alati ohutu sõidu, sobiva sõidukiiruse ja piisava vahemaa hoidmise eest teistest sõidukitest ning peab alati järgima kehtivaid liikluseeskirju.
  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 Lane Keeping Aid(LKA)