Sätted rakenduses Google Maps

Enamuse rakenduse Maps sätetest saab määrata otse rakenduse sätetes. Siin on loetletud mõned näited.

Tehiskõne tase

Määrake tehiskõne ulatus, nt. kui soovite kuulda ainult liiklusteavet ning mitte järgmist manöövrit.

Alternatiivne marsruut

Määrake marsruut selliselt, et see väldib nt. teemakse ja kiirteid.

 Märkus

Ülaltoodud juhised on üldised kirjeldused ja hõlmavad kolmanda osapoole tarnijaid. Saadavus, protseduur ja funktsionaalsus võivad muutuda või olla erinevad.

Muud sätted

Hääljuhtimise helitugevus

Helitugevust saate muuta keskekraanilt või rooli parempoolse klahvistiku abil. Keskekraanil avaneb laiendatav menüü. Määrake tehiskõne helitugevus.

Keel ja ühikud

Kui tahate kasutada kaardirakenduses teisi keeli või ühikuid, siis saab neid muuta valikus Seaded rakenduse vaates P6-2037-AppViewSymbol. Need sätted muudavad keele ja ühikud auto kõigil ekraanidel, mitte ainult kaardirakenduses.

 Märkus

Kui muudate keskekraanil keelt, võib juhtuda, et osa kasutusjuhendis toodud teabest ei vasta enam riiklikele või kohalikele seadustele ja eeskirjadele. Ärge valige keelt, mida te ei mõista, sest nii on raske keelt uuesti tagasi muuta.