Kaassõitja istme reguleerimine juhikohalt*

Esiistet on võimalik reguleerida juhiistmelt.
Funktsiooni saate aktiveerida keskekraanilt.
Vajutage iCup-2037-Settings symbol.
Valige Juhtseadmed.
Aktiveerige Kaassõitja istme reguleerimine.
Funktsiooni aktiveerimisest alates on juhil kaassõitja istme reguleerimiseks 10 sekundit. Kui selle aja jooksul reguleerimist ei toimu, lülitub funktsioon välja.

Juht võib kaassõitja istet reguleerida juhiistme juhtnuppudega:

P5-1507-Front seat gentleman function
  1. P5-Icon red circle 1Kaassõitja Istme edasi-/tagasiliigutamiseks seadke juhtnuppu ette-/tahapoole.
  2. P5-Icon red circle 2Kaassõitja seljatoe kalde muutmiseks seadke juhtnuppe ette-/tahapoole.
  1. * Lisavarustus/tarvik.