Elektroonilise stabiilsusabisüsteemi sümbolid ja teated

Juhiekraanil võidakse kuvada elektroonilist stabiilsuskontrolli (ESC1) puudutavaid sümboleid ja teateid. Allpool on toodud mõned näited.
TähisTeadeSpetsifikatsioon
Px-2037-iCup-Electronic Stability Control symbol
Põleb püsivalt ligikaudu 2 sekundit

Süsteemi kontroll pärats mootori käivitamist.

Px-2037-iCup-Electronic Stability Control symbol
VilgubSüsteem on aktiveeritud.
Px-2037-iCup-Electronic Stability Control symbol
ESC Vajab hooldust

Süsteem on välja lülitunud. Peatuge ohutus kohas.

Kontrollige, kas viga oli ajutine või püsib, selleks lülitage mootor välja ja käivitage uuesti.

Kui probleem püsib, võtke ühendust teenindusega – soovitame pöörduda volitatud Volvo teeninduse poole.

Autoga saab sõita, kuid ilma ESC funktsioonita.

Tekstteate kustutamiseks vajutage lühidalt rooli parempoolse klahvistiku keskel olevat klahvi P5–1507–Symbol-OK button.

Kui teade püsib, võtke ühendust töökojaga - soovitatav on kasutada volitatud Volvo teenindust.

  1. 1 Electronic Stability Control