Omanikuteave

Omanikuteave on saadaval mitmes erinevas formaadis. Kasutusjuhend on saadaval auto keskekraanil ja Volvo Cars tugisaidil. Lisaks on olemas ka digitaalne Quick Guide1, mille leiab keskekraani kasutusjuhendist. Kindalaekas on täiendav teave selle kohta, kust leida digitaalne kasutusjuhend.

Auto keskekraan

Kasutusjuhendile juurdepääsu saamiseks puudutage iCup-2037-App view symbol ning seejärel puudutage iCup--2037-Owners manual. Siin on saadaval näiteks valikud auto sisemuse ning välimuse kuvamiseks. Saadavalolev teave on otsitav ning kategooriatesse jaotatud.

 Märkus

Kui muudate keskekraanil keelt, võib juhtuda, et osa kasutusjuhendi teabest ei vasta enam riiklikele või kohalikele seadustele ja eeskirjadele. Ärge valige keelt, mida te ei mõista, sest nii on raske keelt uuesti tagasi muuta.

 Oluline

Juht vastutab alati sõiduohutuse tagamise ning kohaldatavate õigusnormide ja eeskirjade järgimise eest. Autot tuleb hooldada ja käsitseda kasutusdokumentides olevate Volvo soovituste kohaselt.

Keskekraanil ja muudest allikatest pärit teabe erinevuse korral kehtib keskekraanil olev teave.

Volvo Cars tugisait

Rohkem teavet leiate Volvo Cars veebilehel ning tugilehel.

Avage aadress volvocars.com/intl/support ja valige oma riik. Tugileht on saadaval enamuses riikides.

Tugisait sisaldab ka klienditoe ja lähima Volvo edasimüüja kontaktandmeid.

  1. 1 Toimib ainult teatud riikides.