Süsteemikeele muutmine

Keele seadeid saab muuta keskekraanilt.

 Märkus

Kui muudate keskekraanil keelt, võib juhtuda, et osa kasutusjuhendi teabest ei vasta enam riiklikele või kohalikele seadustele ja eeskirjadele. Ärge valige keelt, mida te ei mõista, sest nii on raske keelt uuesti tagasi muuta.
Vajutage iCup-2037-Settings symbol.
Liikuge edasi menüüsse Süsteem, Keeled ja sisestus.
Valige soovitud keel.
Juhiekraani ja keskekraani keeli muudetakse.

Süsteemi keele muutmise korral muutub ka Google Assistendi keel. Kui Google Assistent vajab erinevat keelt, siis saab menüüs valida eraldi keele Google Assistendi jaoks.