Online ühendus ja meelelahutus

Autol on nutikas kasutajaliides ning see pakub võimalust ühenduda digitaalmaailma. Intuitiivne navigeerimissüsteem võimaldab hankida vajalikku teavet, abi ja meelelahutust.

See hõlmab kõiki autos olevaid lahendusi, mis on seotud meelelahutuse, internetiühenduse, navigeerimise ning auto ja juhi vahelise kasutajaliidesega.

Mõistliku kasutamise poliitika

Teie sõiduki osaks olevate ühenduvusteenuste kasutamisele kohaldatakse käesolevat mõistliku kasutamise poliitikat.

Seda teenust kasutades kinnitate, et te ei
  • esita sisu, mis on ebaseaduslik, sündsusetu, laimav, ähvardav, ahistav, vihkav, rassi või rahvuse suhtes solvav või muul viisil ebasünnis
  • kasuta teenust kehtivate seaduste rikkumiseks
  • kasuta teenust kaubanduslikul eesmärgil.

Teie juurdepääs teenusele on osa jagatud juurdepääsust. Volvo jätab endale õiguse teie juurdepääs teenusele või selle kasutamine peatada, kui teie kasutus hõlmab teiste kasutajatega võrreldes ebaproportsionaalselt suurt andmemahtu. Volvo võib teie juurdepääsu peatada ka tehnilistel põhjustel, et kaitsta teie auto teisi funktsioone. Teie juurdepääs ühenduvusteenustele on kaetud kolmandast isikust mobiilsideteenuse pakkuja tingimustega.

Teave on kättesaadav seal kus vaja, siis kui vaja.

Auto erinevad ekraanid võimaldavad vajalikku teavet õigel ajal kuvada. Teavet kuvatakse vastavalt juhi prioriteetidele erinevates kohtades.

iCup-XC/V/S60/H-2222-Information types
Vastavalt teabe prioriteedile kuvatakse eri teavitusi eri ekraanidel.
  1. P5-Icon red circle 1Juhi ekraanil kuvatakse näiteks kiiruse teave, liiklusmärkide teave, hoiatused ja indikaatori tähised ning aku teave. Juhi ekraanil võidakse kuvada ka sissetulevad kõned või teave selle kohta, millist lugu esitatakse. Ekraani saab juhtida rooli kahe nupustikuga.
  2. P5-Icon red circle 2Paljusid auto esmastest funktsioonidest saab juhtida keskekraanilt, nt. kliimaseade, meelelahutussüsteem ja istme asend. Keskekraanil kuvatakse näiteks ka teave navigeerimise ja liiklusmärkide kohta. Keskekraanil kuvatavat teavet saab kasutada nii juht kui ka kaasreisijad.

 Märkus

Kinnaste kandmine võib puutetundliku ekraani kasutamist piirata või takistada.

Esiklaasi ekraan*

P5P6-21w22-Head-up display, overview

Esiklaasinäidikul kuvatakse valitud teave, millega juht peab tegelema esimesel võimalusel. Niisugune teave võib näiteks hõlmata liiklushoiatusi, kiiruse- ja navigeerimisteavet. Liiklusmärkide teave ning sissetuleva kõne teavitus kuvatakse samuti esiklaasil.

Häältuvastussüsteem

Häältuvastussüsteemi on võimalik kasutada ilma et juht peaks enda käsi roolilt tõstma. Süsteem saab aru tavalisest kõnest. Kasutage hääljuhtimist näiteks loo mängimiseks, kellelegi helistamiseks, temperatuuri muutmiseks või tekstisõnumi ettelugemiseks.

  1. * Lisavarustus/tarvik.