Sõidurealt kaldumise hoiatus (LDW)*

Sõidurealt kaldumise hoiatus on üks süsteemi Driver Alert System funktsioone – mõnikord viidatakse sellele ka nimega LDW (Lane Departure Warning).

Funktsioon on ette nähtud kasutamiseks kiirteedel ja muudel suurematel maanteedel, et vähendada teatud olukordades sõidurealt kaldumise riski.

LDW tööpõhimõte

P4-1220-LKA - Princip
(Joonis on näitlik – see ei kujuta kindlat mudelit).

LDW juurde kuulub kaamera, mis avastab sõiduteele/sõidureale kantud külgjooned.

Juhul kui sõiduk ületab parem- või vasakpoolse külgjoone ilma põhjuseta, kõlab juhile hoiatuseks helisignaal.

 Märkus

Juhti hoiatatakse ainult ühekordselt iga kord, kui rattad joont ületavad. Seega kõlab akustiline hoiatus, kui auto rataste vahel asub mõni joon.

 Hoiatus

LDW on vaid juhile abiks ega rakendu igasuguste sõiduolude, liikluse, ilmastiku või teeolude korral.

Juht vastutab alati sõiduohutuse tagamise ning kohaldatavate õigusnormide ja liikluseeskirjade järgimise eest.

  1. * Lisavarustus/tarvik.

Kas sellest oli abi?