Konfidentsiaalsuslukustus*

Privaatlukustuse funktsiooni kasutatakse siis, kui auto jäetakse teenindusse, hotelli parkimisteenusele vms. Kindalaegas lukustatakse ja pakiruumi kaane lukk lahutatakse kesklukustusest – pakiruumi kaant ei ole võimalik enam avada, ei kaugjuhtimispuldi ega esiustel olevate kesklukustuse nuppudega ega kaugjuhtimispult-võtmega.

P3-S60-1246-Låspunkter sekretesslåsning med nyckelblad
Metallvõtme abil kasutatavad lukud.
p3007 låspunkter med sekretesslåsning
Kaugjuhtimispuldiga juhitavad lukud ilma aktiveeritud puldivõtme ja konfidentsiaalsuslukustuseta.

See tähendab, et ilma puldivõtmeta pulti saab kasutada ainult alarmi sisse/välja lülitamiseks, uste avamiseks ja autoga sõitmiseks.

Metallvõtmeta kaugjuhtimispuldi võib seejärel teeninduse või hotelli töötajale üle anda – metallvõti jääb auto omaniku kätte.

Aktiveerimine/desaktiveerimine

P3-V60H- Sekretesslåsning handskfack
Konfidentsiaalsuslukustuse sisselülitamine.

Konfidentsiaalsuslukustuse aktiveerimiseks:

Ikon röd pil 1

Pange võti kindalaeka lukuauku.

Ikon röd pil 2

Keera puldivõtit 180 kraadi päripäeva. Konfidentsiaalsuslukustuse korral on võtmeava lukustatud olekus vertikaalses asendis.

Ikon röd pil 3

Võta võti välja. Samal ajal ilmub näidikuploki infoekraanile teade.

Kindalaegas lukustatakse ja pakiruumi ei saa enam kaugjuhtimispuldi või kesklukustuse nupu abil avada.

 Märkus

Ärge sisestage metallvõtit kaugjuhtimispulti tagasi, vaid hoidke seda kindlas kohas.
  • Desaktiveerimine toimub vastupidises järjekorras.

Teavet ainult kindalaeka lukustamise kohta, vt Lukustamine/avamine - kindalaegas.

  1. * Lisavarustus/tarvik.

Kas sellest oli abi?