Kütus - bensiin

Kütusena kasutatakse bensiini.

Bensiin peab vastama standardile EN 228. Enamasti võib kasutada bensiini oktaaniarvuga 95 ja 98 RON. Madala oktaanarvuga kütust, nagu 91 ja 92 RON tohib kasutada vaid erandjuhtudel

  • 95 RON võib kasutada tavapärasel sõitmisel.
  • 98 RON soovitame maksimaalse efektiivsuse ning minimaalse kütusekulu saavutamiseks.

Sõites temperatuuril üle +38 °C soovitame kasutada võimalikult kõrge oktaanarvuga bensiini, et saavutada optimaalne jõudlus võimalikult väikese kütusekuluga.

 Oluline

  • Katalüüsmuunduri kahjustamise vältimiseks kasutage ainult pliivaba bensiini.
  • Lubatud on kasutada kütust, mis sisaldab kuni 10 mahuprotsenti etanooli.
  • Metall-lisandeid sisaldavat kütust ei tohi kasutada.
  • Ärge kasutage lisandeid, mida Volvo ei ole soovitanud.

Alkoholid - etanool

  • EN228 E10 bensiin (maksimaalselt 10-mahuprotsendilise etanoolisisaldusega) on kasutamiseks heaks kiidetud.
  • Kõrgema tähistusega etanoolkütust kui E10 (maksimaalne etanooli mahuprotsent on 10%) ei tohi kasutada, nt E85.

Kas sellest oli abi?