Distantskäivitus (ERS)*

Kaugkäivitus (ERS – Engine Remote Start) tähendab, et auto mootori saab salongi soojendamiseks/jahutamiseks enne lahkumist eemalt käivitada. ERS aktiveeritakse võtmega ja/või rakendusega Volvo On Call*, vt .

Kliimaseade käivitub samade seadistuste alusel, mis olid auto seiskamise ajaks tellitud.

Distantskäivitusega (ERS) käivitatakse mootor maksimaalselt 15 minutiks, seejärel mootor seiskub. Pärast kaht distantskäivitust tuleb mootor enne distantskäivituse järjekordset võimaldamist käivitada tavapärasel moel.

ERS on saadaval vaid automaakäigukastiga autodel, millele on paigaldatud kapotilüliti1.

 Märkus

Kaugjuhtimispult-võtme aku kasutusiga sõltub ERS-funktsiooni kasutamisest. ERS-i sagedasel kasutamisel tuleb seetõttu akut vahetada kord aastas, vt Kaugjuhtimispult - patarei vahetamine.

 Märkus

Tühikäiku kasutades järgige kohalikke/riigisiseseid eeskirju ja õigusnorme.

 Hoiatus

Mootori käivitamisel kaugjuhtimispuldiga peavad olema täidetud järgmised nõuded:

  • Auto peab olema järelevalve all.
  • Autos ega selle läheduses ei tohi olla inimesi ega loomi.
  • Auto ei tohi olla pargitud kinnisesse, ventilatsioonita ruumi - heitgaasid võivad inimesi ja loomi tõsiselt kahjustada.
  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 Saadaval mudelil XC60, alarmiga autodel, enamikel neljasilindrilistel mootoritel või kui valitud on ERS.

Kas sellest oli abi?