Pardaarvuti

Sõiduki pardaarvuti võimaldab teavet salvestada, kalkuleerida ja esitada.

Pardaarvuti sisu ja välimus sõltub sellest, kas näidikuplokk on analoog- või digitaaltüüpi.

Kontrollimist ja seadistust võib teha kohe, kui näidikuploki valgustus on luku avamisel automaatselt süttinud. Juhul kui ühtegi pardaarvuti funktsiooni pole ligikaudu 30 sekundi jooksul juhiukse avamisest kasutatud, lülitub seade välja, misjärel osutub pardaarvuti funktsioonide käivitamiseks vajalikuks kas süüte keeramine asendisse II või mootori käivitamine.

 Märkus

Kui pardaarvuti kasutamise ajal ilmub veateade, tuleb selle teate vastuvõttu kinnitada enne, kui pardaarvuti saab uuesti aktiveerida.

  • Teate kinnitamiseks vajutage lühidalt suunatulede lülitushoova nuppu OK.

Grupimenüüd

Pardaarvutil on kaks menüürühma:

  • Funktsioonid
  • Näidikuploki jaotised

Pardaarvuti funktsioonid või jaotised toimivad mõlemad lõputu silmusahelana.

Kas sellest oli abi?