Hääljuhtimine – häälkäsud

Multimeediumisüsteemis ja Bluetooth®-ühendusega telefonis saab teatud funktsioonide jaoks hääljuhtimist kasutada. Selleks on vajalikud eelmääratud häälkäsud.

Sõiduki juht lülitab sisse häälkäskluste funktsiooni vajutusega häälvalimise nupule.

Kui dialoog on käivitatud, kuvatakse ekraanile enimkasutatavad käsud.

Pärast süsteemiga tutvumist saab juht dialoogi kiirendada ja süsteemipoolsed juhised vahele jätta, milleks tuleb korraks kõnetuvastuse nuppu vajutada.

Käsklusi on võimalik jagada mitmel viisil

Käsu meediumimängijast loo otsimiseks saab anda mitmes etapis või ühe lühikese käsuna:

  • "Meediumiotsing" > "Lugu" – öelge "Meediumiotsing", oodake süsteemi vastust, seejärel öelge "Lugu".

või

  • "Loo otsimine" - lausuge lühikäsk järjekorras.

Kas sellest oli abi?