Telefonimärkmik - kontaktide otsimine

Kontaktandmete otsimine telefoniraamatust.
P3/P4-1420-Skrivhjul telefonbok
Otsing õisratta abil.
  1. Ikon röd cirkel 1Märkide loend
  2. Ikon röd cirkel 2Sisendrežiimi muutmine (vt järgmist tabelit)
  3. Ikon röd cirkel 3Telefoniraamat

Telefoni tavavaates kontakti otsimiseks vajutage OK/MENU ja valige Contacts.

Keera TUNE soovitud täheni ja vajuta kinnitamiseks nuppu OK/MENU. Kasutada saab ka keskkonsooli juhtpaneelil olevaid numbri- ja tähenuppe.
Seejärel sisesta järgmine täht jne. Otsingutulemus kuvatakse telefoniraamatus (3).
Sisestusrežiimi muutmiseks numbritele ja erimärkidele, või siis telefoniraamatusse siirdumiseks, keera TUNE ühele valikutest (vt selgitust allolevas tabelis) sisestusrežiimi muutmise loendis (2), ning vajuta OK/MENU.
123/ABCVali tähtede või numbrite sisestamine nupuga OK/MENU.
MOREVali erimärkide sisestamine nupuga OK/MENU.
=>Avab telefoniraamatu (3). Keera TUNE, et kontakt valida, ja vajuta OK/MENU, et vaadata salvestatud numbreid ja muud teavet.
First name/Last nameMuudab telefoniraamatu sortimisjärjekorda.

Lühike vajutus nupul EXIT kustutab sisestatud tähe. Pikk vajutus EXIT-nupul kustutab kõik sisestatud tähemärgid.

Kui vajutate keskkonsoolil olevat numbriklahvi, kui kuvatakse tekstiratas (vt eelmist joonist), avaneb teleriekraanil uus märgiloend. Jätkamiseks vajutage korduvalt numbriklahvi, et valida sobiv täht või number. Seejärel valige järgmine täht ja number jne. Nupu vajutamisel kinnitatakse sisestus pärast muu nupu vajutamist.

Kas sellest oli abi?