Kaugjuhtimispult-võti - leviala

Kaugjuhtimispult toimib kuni 20 meetri kaugusel autost.

Kui auto ei reageeri nupuvajutustele, minge autole lähemale ja proovige uuesti.

 Märkus

Kaugjuhtimispuldi toimimist võivad takistada ümbritsevad raadiolained, hooned, topograafilised tingimused jne. Autot saab alati lukustada/avada tavalise võtmega.

Kui kaugjuhtimispult viiakse autost välja ajal, mil mootor töötab või võti on asendis I või II ja kui kõik uksed on suletud, kuvatakse infoekraanil hoiatusteade ja ühtaegu antakse helisignaal.

Teade kustub ja meeldetuletussignaal lakkab, kui kaugjuhtimispult-võti on tagasi autos ning toimunud on järgmine.

  • Kaugjuhtimispult-võtme sisestamist süütelukku.
  • Kiirus on kasvanud üle 30 km/h.
  • OK-nupp on sisse vajutatud.

Kas sellest oli abi?