Pardaarvuti - täiendav teave

Sõiduki pardaarvuti võimaldab teavet salvestada, kalkuleerida ja esitada.

Järgnevalt on toodud täiendav teave mitmete funktsioonide kohta.

Keskmine kütusekulu

Keskmine kütusekulu arvutatakse alates viimasest lähtestamisest saadud andmete põhjal.

 Märkus

Kütusel töötava soojenduse * kasutamisel võib näit veidi eksida.

Keskmine kiirus

Arvutatakse alates viimasest lähtestamisest sõidetud vahemaa keskmine kiirus.

Hetke kütusekulu

Kütuse hetkekulu andmeid pidevalt uuendatakse - ligikaudu iga sekundi järel. Kui auto sõidab väikese kiirusega, näidatakse kütusekulu ajaühikus, suuremal kiirusel läbisõidu kohta.

Väärtuseid on võimalik kuvada ekraanile erinevates ühikutes (km/miilid) – tutvuge teabega alljärgnevas peatükis "Ühikute muutmine".

Vahemik - kaugus kütusepaagi tühjenemiseni

Pardaarvutis kuvatakse ligikaudne vahemaa, mida on võimalik paagis oleva kütusega läbida.

Garanteeritud vahemaa on lõppenud, kui jaotises Kütusevaru kuvatakse "----".

  • Sel juhul tankige niipea kui võimalik.

Arvutus põhineb viimase 30 km keskmisel kütusekulul ja sõiduks järelejäänud kütusekogusel.

 Märkus

Sõidumaneeri muutmisel võib lugemisse väike viga tekkida.

Ökonoomne sõidumaneer aitab tavaliselt kütust säästa. Täpsema teabe saamiseks kütusekulu mõjude kohta tutvuge teabega peatükis Volvo autotehase keskkonnasäästlikkuse poliitika.

Digitaalne kiirusenäit1

Kiirust kuvatakse põhinäidiku suhtes vastupidistes ühikutes (km/miili tunnis). Kui see on kalibreeritud miilides/h, kuvab pardaarvuti vastava kiiruse km/h ja vastupidi.

Ühiku muutmine

Vahemaa (km/miilid) ja kiiruse mõõtühikuid saate muuta menüüsüsteemis MY CAR, vt MY CAR.

 Märkus

Peale pardaarvuti muudetakse need ühikud ka Volvo navigatsioonisüsteemis*.
  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 Ainult näidikuplokiga "Digital".

Kas sellest oli abi?