Lukustamine / luku avamine – pakiruumi kaas

Pakiruumi kaant saab avada, lukustada ja lukust avada mitmel viisil.

Kaugjuhtimispuldiga lukust lahti tegemine

p3007 låsning/upplåsning bagagelucka

Tagaluugi alarmi saab desaktiveerida* ja tagaluugi luku eraldi avada kaugjuhtimispuldi nupu P3-820 Remote key - Icon Tailgate unlock abil.

Kui auto on varustatud alarmsüsteemiga*, siis alarmiindikaator armatuurlaual lõpetab vilkumise, mis näitab, et kogu autot hõlmav alarmsüsteem ei ole aktiveeritud. Alarmitase, liikumisandurid ja pakiruumi avamise andurid ühendatakse lahti.

Uksed jäävad lukku ja kaitstuks.

  • Tagaluugi lukk avaneb, kuid tagaluuk jääb suletuks – vajutage kergelt kummist kattega plaadile käepideme all ja tõstke tagaluuk üles.

Kui pakiruumi kaant ei avata kahe minuti jooksul, lukustub see ning alarm aktiveerub uuesti.

Pakiruumi kaant saab avada kahel viisil

Üks vajutus – Pakiruumi kaane lukk avaneb, kuid jääb suletuks – vajutage kergelt kummist kattega plaadile käepideme all ja tõstke pakiruumi kaas üles.

Kui pakiruumi kaant ei avata kahe minuti jooksul, lukustub see ning alarm aktiveerub uuesti.

Kaks vajutust – Pakiruumi lukk avaneb ja lukustus vabastatakse, millega pakiruumi kaas tõuseb mõne sentimeetri võrra - avamiseks tõstke välist käepidet. Vihm, külm, jää ja lumi võivad takistada pakiruumi kaane luku avanemist.

 Märkus

  • Kui pakiruumi kaas/tagaluuk avatakse 2 nupuvajutusega, ei lukustata pakiruumi automaatselt, sest pakiruumi kaas/tagaluuk on avatud – see tuleb käsitsi sulgeda.
  • Pärast pakiruumi kaane/tagaluugi sulgemist ei ole see lukus ning auto ei ole valve all – lukustage pakiruum ja lülitage auto valve alla kaugjuhtimispuldi nupuga P3-820 Remote key - Icon Lock.

Kaugjuhtimispuldi abil lukustamine

Kui auto on varustatud alarmsüsteemiga*, hakkab alarmiindikaator armatuurlaual vilkuma, näidates, et alarmsüsteem on aktiveeritud.

Auto lukustamine seestpoolt

P3-1220-Lock/unlock tailgate from inside
Pakiruumi luugi lukust avamine:
Vajuta valgustuspaneeli nuppu. (1)
Toimub lahtilukustumine ja tagaluuk avaneb mõne sentimeetri võrra.
  1. * Lisavarustus/tarvik.

Kas sellest oli abi?