Sõidurealt kaldumise hoiatus LDW – funktsioon

Sõidurealt kaldumise hoiatus on üks süsteemi Driver Alert System funktsioone – mõnikord viidatakse sellele ka nimega LDW (Lane Departure Warning).

Funktsioon on ette nähtud kasutamiseks kiirteedel ja muudel suurematel maanteedel, et vähendada teatud olukordades sõidurealt kaldumise riski.

Funktsioonile Sõidurealt kaldumise hoiatus saab määrata teatud seaded.

Sees/väljas

P3-1020-sv60 LDW - PÅ-knapp

LDW aktiveeritakse või deaktiveeritakse keskkonsoolil oleva lüliti abil. Nupus olev indikaatortuli süttib funktsiooni sisselülitamisel.

Funktsiooni täiendab näidikuplokis eri olukordades intuitiivne graafika.

Personaalsed seadistused

Seaded saab määrata keskkonsooli ekraanil menüüs MY CAR. Menüüsüsteemi kirjeldust vt MY CAR.

Vali suvandite alt:

  • On at start-up – Mootori käivitamisel lülitub funktsioon iga kord ooterežiimi. Vastasel korral saadakse sama väärtus kui mootori väljalülitamisel.
  • Increased sensitivity – Tundlikkus suureneb, alarm vallandub varasemas faasis ja rakendub vähem piiranguid.

Kas sellest oli abi?