Rehvi kiirparanduskomplekt* - ülekontrollimine

Rehvi kiirparandus, mille puhul saab rehvi kiirparanduskomplekti (TMK - Temporary Mobility Kit) abil sulgeda väiksemad augud rehvis ja kontrollida ning reguleerida rehvirõhku.

Rehvirõhu kontrollimine

Ühenda varustus tagasi.

Loe rõhumõõdikult rehvirõhk.

  • Juhul kui see on alla 1,3 baari1, on rehv ebapiisavalt tihendatud. Sõitu ei tohi jätkata. Võta ühendust rehvitöökojaga.
  • Juhul kui rehvirõhk on suurem kui 1,3 baari1, tuleb rehvi pumbata rõhk, mis vastab rehvirõhkude tabelile, vt Rehvid - ettenähtud rehvirõhud. Juhul kui rehvirõhk on liiga kõrge, lase õhku rõhureduktori abil välja.

 Hoiatus

Ärge keerake pudelit lahti, see on varustatud lekke vältimiseks vastassuunalise riiviga.

Veendu, et kompressor on välja lülitatud. Ühenda õhuvoolik ja kaabel lahti.

Paigaldage ventiili kork.

 Märkus

  • Täispumbatud rehvi ventiilile paigaldage alati tolmukate, et kruus, pori vms ventiili ei kahjustaks.
  • Kasutage alati plastmaterjalist tolmukatteid. Metallist tolmukatted võivad roostetada ja neid võib olla raske lahti keerata.

 Märkus

Rehviliimi pudel ja voolik tuleb pärast kasutamist välja vahetada. Volvo soovitab vahetuse sooritada volitatud Volvo teeninduses.

 Hoiatus

Kontrollige regulaarselt rehvirõhku.

Volvo soovitab sõita kahjustunud rehvi vahetamiseks/remontimiseks lähimasse volitatud Volvo teenindusse. Teavita teenindust sellest, et rehvis on tihendusvedelik.

 Hoiatus

Ärge sõitke pärast ajutise rehviparanduskomplekti kasutamist kiiremini kui 80 km/h. Volvo soovitab külastada tihendatud rehvi kontrollimiseks volitatud Volvo teenindust (maksimaalne sõidukaugus on 200 km). Sealne personal määrab kindlaks, kas rehvi on võimalik parandada või see tuleb vahetada.
  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 1 baari = 100 kPa.

Kas sellest oli abi?