Kaugjuhtimispult-võtme funktsioonid

Tavalisel kaugjuhtimispuldil on sellised funktsioonid nagu uste lukustamine ja avamine.

Funktsioonid

P4-1220-Y55X-Remote key, standard version
Tavaline kaugjuhtimispult.
  1. P3-820 Remote key - Icon Lock  Lukustamine
  2. P3-820 Remote key - Icon Unlock  Lukust lahtitegemine
  3. P3-820 Remote key - Icon Approach light  Lähenemisvalgustus
  4. P3-820 Remote key - Icon Tailgate unlock  Pakiruumi luuk
  5. P3-820 Remote key - Icon Panic alarm  Paanikafunktsioon
P4-1220-Y55X-Remote key with PCC
PCC funktsiooniga kaugjuhtimispult*( Personal Car Communicator).
  1. P3-820 Remote key PCC - Icon Information  Information

Funktsiooninupud

P3-820 Remote key - Icon Lock Locking (Lukustamine) – lukustab uksed ja pakiruumi kaane ning aktiveerib seejärel alarmi.

Pikk nupuvajutus sulgeb kõik aknad ja katuseluugi* üheaegselt. Lisainfot vt Täieliku õhutuse funktsioon.

 Hoiatus

Kui katuseluuk ja aknad suletakse kaugjuhtimispult-võtmega, veenduge, et kellegi käed ei jää nende vahele.

P3-820 Remote key - Icon Unlock Avamine – avab uksed ja pakiruumi ning desaktiveerib alarmi.

Kõigi akende samaaegseks avamiseks hoidke nuppu all. Lisainfot vt Täieliku õhutuse funktsioon.

Funktsiooni saab ümber häälestada kõikide ukselukkude korraga avamiselt ainult juhiukse luku avamisele – pärast pikka vajutust tuleb kümne sekundi vältel nuppu veel kord vajutada, et avada ka ülejäänud ukselukud.

Funktsiooni saab muuta menüüsüsteemis MY CAR. Täpsema teabe saamiseks menüüsüsteemi kohta vt. MY CAR.

P3-820 Remote key - Icon Approach light Approach lighting (Lähenemisvalgustus) – kasutatakse auto valgustuse sisselülitamiseks teatud kauguselt. Lisainfot vt Lähenemisvalgustuse kestus.

P3-820 Remote key - Icon Tailgate unlockBoot lid (Pakiruumi luuk) – avatakse ainuüksi pakiruumi kaane lukk ja desaktiveeritakse pakiruumi kaane alarm.

Häirefunktsioon P3-820 Remote key - Icon Panic alarm Panic function – Kasutatakse tähelepanu äratamiseks hädaolukorras.

Suunatulede ja helisignaali aktiveerimiseks vajutage nuppu ja hoidke seda all vähemalt kolme sekundit või vajutage seda kolme sekundi jooksul kaks korda.

Funktsiooni saab sama nupu abil välja lülitada, hoides nuppu vähemalt 5 sekundit all. Muidu lülitub funktsioon automaatselt 3 sekundi pärast välja.

  1. * Lisavarustus/tarvik.

Kas sellest oli abi?