Kütusekulu ja CO 2 heitmed

Sõiduki kütusekulu mõõdetakse liitrites 100 km kohta ja CO2 heitgaase mõõdetakse grammides km kohta.

Selgitus
Px-0920 Ikon Tabell CO2-värdegramm/km
Px-0920 Ikon-0920 Br.förbr. (l/100 km)liitrit/100 km
Px-1220-Icon consumption cityLinnasõit
Px-1220-Icon consumption roadMaanteesõit
Px-1220-Icon consumption blendedKombineeritud sõit

 Märkus

Kui kütusekulu ja heitmete andmed puuduvad, on need esitatud lisas.

S80

Px-0920 Ikon-0920 Bilsymbol för tabellhuvud
Px-1220-Icon consumption city
Px-1220-Icon consumption road
Px-1220-Icon consumption blended
Px-0920 Ikon Tabell CO2-värde
Px-0920 Ikon-0920 Br.förbr. (l/100 km)
Px-0920 Ikon Tabell CO2-värde
Px-0920 Ikon-0920 Br.förbr. (l/100 km)
Px-0920 Ikon Tabell CO2-värde
Px-0920 Ikon-0920 Br.förbr. (l/100 km)
T4 (B4164T)
Px-0920 Ikon Tabell Aut växellåda
2269,71305,61657,1
T5 (B4204T11)
Px-0920 Ikon Tabell Aut växellåda
1958,41154,91446,2
T6 AWD (B6304T4)
Px-0920 Ikon Tabell Aut växellåda
33714,51707,32319,9
D21 (D4162T)
Px-0920 Ikon Tabell Man växellåda
1405,31064,01194,5
D22 (D4162T)
Px-0920 Ikon Tabell Man växellåda
1204,61003,81074,1
D21 (D4162T)
Px-0920 Ikon Tabell Aut växellåda
1345,11114,21194,5
D22 (D4162T)
Px-0920 Ikon Tabell Aut växellåda
1254,81003,81094,1
D4 (D5204T3)
Px-0920 Ikon Tabell Man växellåda
1355,11023,91144,3
D43 (D5204T3)
Px-0920 Ikon Tabell Aut växellåda
2148,11264,81586,0
D44 (D5204T3)
Px-0920 Ikon Tabell Aut växellåda
1626,11154,31325,0
D45 (D5204T3)
Px-0920 Ikon Tabell Aut växellåda
1596,11124,31294,9
D41 (D4204T5)
Px-0920 Ikon Tabell Man växellåda
1174,5973,71044,0
D42 (D4204T5)
Px-0920 Ikon Tabell Man växellåda
1164,4943,61023,9
D41 (D4204T5)
Px-0920 Ikon Tabell Aut växellåda
1385,41064,01174,5
D42 (D4204T5)
Px-0920 Ikon Tabell Aut växellåda
1315,11033,91134,3
D5 (D5244T15)
Px-0920 Ikon Tabell Aut växellåda
2198,41244,71596,1
D5 AWD (D5244T15)
Px-0920 Ikon Tabell Aut växellåda
2138,11274,81585,9

Eelnevas tabelis loetletud kütusekulu ja heiteväärtused põhinevad EL-is6, standardiseeritud sõidutsüklitel, mis kehtivad standardvarustuses ja põhiversiooni tühimassiga sõidukite kohta. Lisavarustus suurendab auto tegelikku massi. Auto massi suurenemine, muu hulgas auto koormusest tingituna, põhjustab kütusekulu ja süsinikoksiidi heite lisandumist.

Kütusekulu võib tabelis esitatud väärtustest suurem olla mitmel põhjusel. Mõned näited:

  • Juhi sõidumaneer.
  • Kui kasutaja on määratlenud mudeli põhiversiooni jaoks standardina paigaldatutest suuremad rattad, siis takistus suureneb.
  • Suur sõidukiirus lisab õhutakistust.
  • Kütuse kvaliteet, tee- ja liiklusolud, ilm ja auto tehniline seisukord.

Isegi osa loetletud nõuannetest järgimine võib anda olulist kütusesäästu. Täiendavat teavet saad määrustest, millele viitab6.

Suured erinevused auto kütusekulus võivad esineda EL-i sõidutsüklites6, mida kasutatakse auto sertifitseerimisel ja millel põhinevad tabelis loetletud kuluväärtused.

 Märkus

Äärmuslikud ilmastikutingimused, haagisega või suurtel kõrgustel sõitmisel ning kütuse kvaliteet võivad mõjutada auto jõudlust.
  1. 1 Ei kehti madala heitmete tasemega variandi puhul.
  2. 2 Kehtib ainult madala heitmete tasemega variandi puhul, max rehvilaius 225.
  3. 3 Rakendub Start/Stop funktsioonita autodele.
  4. 4 Rakendub Start/Stop funktsiooniga autode puhul rehvipiiranguta.
  5. 5 Rakendub Start/Stop funktsiooniga autode puhul maksimaalse rehvilaiusega 225.
  6. 6 Ametlikud kütusekulu näitajad on saadud kahe standardiseeritud sõidutsükli põhjal laborikeskkonnas (nn ELi sõidutsüklid), vastavalt ELi direktiividele EU Regulation no 692/2008 ja 715/2007 (Euro 5 / Euro 6) ja UN ECE Regulation no 101. Määrused hõlmavad sõitu linnaliikluses ja linnavälistel teedel. – Linnasõit – mõõtmine algab mootori külmkäivitamisest. Sõitmine on simuleeritud. – Linnaväline sõit – autot kiirendatakse ja pidurdatakse kiiruste vahemikus 0 kuni 120 km/h. Sõitmine on simuleeritud. – Mootori D2, D3, D4 või D5 ja 6-käigulise manuaalkäigukastiga autodel kasutatakse paigaltvõtuks teist käiku. Kombineeritud sõidule vastavasse väärtusse, mis on tabelis esitatud, on koondatud linnasõidu ja linnavälise sõidu kütusekulu vastavalt kohaldatavatele õigusaktidele. CO₂ heide – heitgaasid kogutakse süsinikdioksiidi heite arvutamiseks kahe sõidutsükli vältel. Tulemusi analüüsitakse ja arvutatakse välja CO₂ heide.

Kas sellest oli abi?