Teave jooksva TV* programmi kohta

Vajutades nuppu INFO saate teavet vaadatava telesaate ning järgmise saate ja selle algusaja kohta.

Kui vajutate veel kord nuppu INFO, võite saada lisateavet ka näiteks telesaate algus- ja lõppaja kohta ning telesaate lühikirjelduse.

Telepildi taastamiseks oodake mõned sekundid või vajutage EXIT.

  1. * Lisavarustus/tarvik.

Kas sellest oli abi?