Internet-kaart - valikuratas ja klahvistik

Suvandite sisestamiseks ja valimiseks kasutage valikuratast ja keskkonsooli klahvistikku. Näiteks saate sisestada teavet aadressi või rajatise kohta.
P3/P4-1420-IMAP-menu-Search 1
Ekraan koos tekstiväljaga.

Süsteem kasutab kindla teabe sisestamiseks valikuratast, nt POI tüübi, linna, piirkonna/riigi, aadressi, tänava või postiindeksi.

Suvandi aktiveerimine

Pärast soovitud funktsiooni/menüü valikurattaga või nupuga TUNE, vajutage funktsioonide/suvandite järgmise taseme nägemiseks valikuratast/OK.

Valikurattaga sisestamine

P3/P4-1420-IMAP-Skrivhjul
Valikuratas.
  1. Tõstke tekstiväli esile.
  2. Valikuratta kasutamiseks vajutage nuppu OK.
  3. Valige tähemärgid valikuratta nupuga TUNE ning sisestage need valikuratta nupuga OK.

Numbriklahvidega sisestamine

P3/P4-1420-numerical keyboard
Numbriklahvistik.

Tähemärkide sisestamiseks saab kasutada ka keskkonsooli nuppe 0-9, * ja #.

Nupu 9 vajutamisel ilmub riba koos kõigi tähemärkidega1 nuppude all, nt W, x, y, z ja 9. Kiire nupuvajutusega sirvitakse tähemärke.

  • Peatage kursor soovitud tähemärgil ja valige see; tähemärk kuvatakse sisestusjoonel.
  • Kustutage/muutke nupuga EXIT.

Veel suvandeid

Valikuratta sisestusmenüüs saab muu hulgas kasutada lisavalikuid, mis võimaldavad sisestada täiendavaid tähemärke ja numbreid.

  • 123/ABC + OK - valikuratta tähemärkide ja numbrite sisestamise vahetamiseks.
  • MORE + OK - kuvatakse alternatiivsed tähemärgid.
  • => + OK - liigutab kursori ekraani paremasse serva, kus saate teha valikuid nupuga OK.

Suvandite loend

P3/P4-1420-IMAP-Skrivhjul
Sisestatud tähemärkidele vastav loend.

Riikide otsimisel esitatakse valikud sisestatud tähemärkide alusel. Muude otsinguväljade loendit ei kuvata, otsing sooritatakse otsingu aktiveerimisel.

  1. 1 Iga nupuga sisestatav tähemärk sõltub riigist/keelest.

Kas sellest oli abi?