Teeninduskeskuse käsitsi teavitamine

Võtke hädaolukorras ühendust VOC klienditeenindusega ja taotlege abi1.
  1. Hoidke SOS nuppu vähemalt kaks sekundit all, et teha kõne haigushoo ilmnemisel või välise ohu korral auto või kaassõitjate vastu jne.
  2. VOC klienditeenindusele saadetakse teade abi vajamise ja auto asukoha kohta.
  3. VOC klienditeenindus loob juhiga ühenduse ja uurib välja, millist abi vajatakse.

Kui verbaalset ühendust ei saa luua, võtab VOC klienditeenindus ühendust vastavate ametkondadega.

  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 Volvo On Call* süsteemiga autod

Kas sellest oli abi?