Juhi kõrvalistuja koha turvapadi – funktsiooni lubamine/blokeerimine*

Juhi kõrvalistuja koha turvapadja funktsioone on võimalik blokeerida, juhul kui sõiduk on varustatud vastava lülitiga, PACOS (Passenger Airbag Cut Off Switch).

Lüliti - PACOS

Juhi kõrvalistuja koha turvapadja lüliti (PACOS) asub armatuurlaual juhi kõrvalistuja poolses otsas ja on ligipääsetav parempoolse esiukse avamisel.

Veendu, et lüliti on vajalikus asendis. Lüliti ümberlülitamiseks tuleb kasutada kaugjuhtimispult-võtme muukliistu.

P3-1420-S80/V70/XC70-PACOS
Turvapadja lüliti asukoht.
  1. Ikon grå fyrkant ATurvapadi on aktiveeritud. Kui lüliti on selles asendis, tohivad kaassõitja istmel istuda üle 140 cm pikkused isikud, kuid mitte turvatoolis või turvaistmel olevad lapsed.
  2. Ikon grå fyrkant BTurvapadi on deaktiveeritud. Kui lüliti on selles asendis, võivad kõrvalistmel istuda turvatoolis või turvaistmel olevad lapsed, kuid mitte mingil juhul üle 140 cm pikkused isikud.

 Hoiatus

Turvapadi on aktiveeritud (kaassõitjaiste):

Ära kunagi paiguta turvatoolis või turvaistmel last esiistmele, kui turvapadi on sisse lülitatud. See kehtib kõikide alla 140 cm pikkuste reisijate kohta.

Turvapadi on desaktiveeritud (kaassõitjaiste):

Üle 140 cm pikkused lapsed ei tohi istuda juhi kõrvalistmel, kui turvapadi on desaktiveeritud.

Ülaltoodud juhiste eiramisel võib lapse elu ohtu sattuda.

 Hoiatus

Kui autos on eesmise kaassõitja turvapadi, kuid mitte lülitit PACOS, siis on turvapadi alati sisse lülitatud.

 Märkus

Kaugjuhtimispult-võtme keeramisel asendisse II kuvatakse näidikuplokis umbes 6 sekundiks turvapadja ohusümbol.

Seejärel ilmub katusepaneelile sümbol, mis näitab kaassõitja turvapadja olekut.

P3-1246-Overheadconsol – Passenger Airbag Enabled
Indikaator näitab, et kaassõitjapoolne turvapadi on aktiveeritud.

Katusekonsoolil olev ohusümbol näitab, et ees istuva kaassõitja turvapadi on aktiveeritud (vt eelmist joonist).

 Hoiatus

Ärge pange last kunagi istuma lapse turvatoolile või -istmele esiistmel, kui turvapadi on aktiveeritud ja katusekonsoolil põleb sümbol P3 820 Symbol PACOS. Selle nõuande mittejärgimine võib olla lapsele eluohtlik.
P3-1246-Overheadconsol – Passenger airbag off
Märgutuli näitab, et kaassõitjapoolne turvapadi on deaktiveeritud.

Katusekonsoolile ilmuv teade ja sümbol näitavad, et kaassõitja turvapadi on välja lülitatud (vt. eelnevat joonist).

 Hoiatus

Mitte võtta reisijaid juhi kõrvaisuja istmele juhul, kui laekonsoolil on kuvatud väljalülitatud turvapadja teavitus ega juhul kui turvapatjade süsteemi hoiatussümbol on kuvatud näidikuplokile. See tähendab, et süsteemis on tõsine tõrge. Pöördu teenindusse niipea kui võimalik. Volvo soovitab pöörduda volitatud Volvo teenindusse.

 Hoiatus

Ülaltoodud juhiste eiramisel võib autos sõitjate elu ohtu sattuda.
  1. * Lisavarustus/tarvik.

Seotud dokumendid

Kas sellest oli abi?