Kütus – bioetanool E85

Bioetanoolio E85 kasutatakse sõiduki mootori kütusena.

Ära modifitseeri kütusesüsteemi ega selle komponente ning ära asenda komponente osadega, mis ei ole ette nähtud bioetanooliga kasutamiseks.

 Hoiatus

Metanooli ei tohi kasutada. Kütusepaagi kaane siseküljel olev silt näitab õiget alternatiivset kütust.

Komponentide kasutamine, mis ei ole bioetanoolmootoritele ette nähtud, võib põhjustada süttimist, vigastusi või mootori kahjustusi.

Varukütuse kanister

 Oluline

Autode kütusepaagi reservi määravad nõuded erinevad riigiti. Kontrollige kohaldatavaid nõudeid.

Varukütuse kanister tuleb täita bensiiniga. Lisainfot vt Mootori käivitamine – Flexifuel.

 Oluline

Veendu, et varukütuse anum on kindlalt kinnitatud ja anuma kork on hermeetiliselt suletud.

 Hoiatus

Etanool on tundlik sädemete suhtes ja kütuse varukanistris võivad moodustuda etanooli hoidmisel plahvatusohtlikud gaasid.

Kas sellest oli abi?