Kaugkütte käivitamine* SMS-iga1

Kütusel töötava mootoriploki eelsoojenduse ja salongi soojendusega autodel pakub rakendus VOC* samasid kütteseadme sättesuvandeid, mida saate kasutada ka auto sees tavalise mobiiltelefoniga. Taimeri sätteid saab konfigureerida ka soovitud sätte saatmisel mobiiltelefoni kaudu, vt kaugkütte käivitamine.

Võimalus juhtida auto kütteseadet mobiiltelefoni kaudu tähendab mugavust kõigest SMS-i saatmise kuluga.

Soojenduse funktsioonile on määratud kaks aega, mida nimetatakse kirjelduses T1 ja T2. Need näitavad, millal on auto saavutanud määratud temperatuuri. Et ainult volitatud kasutaja saaks soojendust juhtida, peab SMS sisaldama auto registreerimisnumbrit2 ja VOC süsteemi PIN-koodi.

  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 Volvo On Call* süsteemiga autod
  3. 2 Registreerimisnumber võib sisaldada nii suur- kui ka väiketähti.

Kas sellest oli abi?