Starteriaku - üldine

Käivitusaku on vajalik starteri aktiveerimiseks ja sõiduki muu elektrilise varustuse käitamiseks.

Aku kasutusea pikkusele ja toimimisele avaldavad mõju käivituste arv, aku tühjenemismäär, sõiduviis, sõiduolud, kliimatingimused jne.

Käivitusaku on tavaline 12 V aku.

  • Töötava mootori korral ärge ühendage akut kunagi lahti.
  • Kontrollige, et akujuhtmed oleksid õigesti paigaldatud ja klemmid korralikult pingutatud.
Mootor
Bensiin (etanool)Diisel
Pinge (V)1212
Külmkäivituse võimsus1 - CCA2 (A)520–800700–800

 Oluline

Kui vahetate autol aku, peab uuel akul olema kindlasti sama külmkäivitusvõime ja tüüp mis originaalakul (vt aku silti).

 Märkus

  • Käivitusaku hoidiku suurus peab vastama algse aku mõõtmetele.
  • Käivitusaku kõrgus sõltub selle suurusest.

 Hoiatus

  • Akust võib eralduda väga plahvatusohtlikku gaasilist vesinikku. Käivitusjuhtme ebaõigel ühendamisel võib tekkida säde, millest võib piisata aku plahvatamiseks.
  • Aku sisaldab väävelhapet, mis võib tõsiseid põletusi tekitada.
  • Väävelhappe kokkupuutel silmade, naha või riietega pese kohe rohke veega. Kui hapet on silma pritsinud, pöörduda viivitamatult arsti poole.

 Oluline

Käivitusaku või abiaku laadimiseks kasutage vaid kaasaegset ja kontrollitava laadimispingega akulaadijat. Kiirlaadimisfunktsioon võib akut kahjustada.

 Oluline

Kui järgmist juhist ei järgita, võib Infotainment-süsteemi energiasäästu funktsioon ajutiselt välja lülitada ja/või infoekraanile ilmuv teade põhiaku laetuse kohta võib olla pärast välise aku või akulaadija ühendamist ajutiselt mittekohaldatav:

  • Auto põhiaku negatiivset akuklemmi ei tohi mitte kunagi kasutada välise aku või akulaadija ühendamiseks – maanduspunktina võib kasutada üksnes auto šassiid.

Vt. Teise aku abil käivitamine kirjeldust juhtmeklambrite kinnituse kohta.

 Märkus

Aku tööiga lüheneb peale korduvalt tühjaks laadumist.

Aku tööiga mõjutavad mitmed tegurid, sealhulgas sõidutingimused ja kliima. Aku käivitusvõime väheneb aja möödudes ja seetõttu tuleb akut laadida, kui autot ei ole kasutatud pikemat aega või kui autoga on sõidetud ainult lühikesi vahemaid. Äärmiselt madal temperatuur vähendab käivitusvõimet täiendavalt.

Aku hoidmiseks heas seisukorras tuleks sõita vähemalt 15 minutit nädalas või siis tuleb aku ühendada automaatse järellaadimisega akulaadija külge.

Täislaetuna hoitud akul on suurim tööiga.

  1. 1 Vastavuses SAE või EN standardiga.
  2. 2 Külmkäivituse amprid.

Kas sellest oli abi?