Alkolukk* - Meelespea!

Alkoluku1 otstarve on takistada auto juhtimist alkoholijoobes.

Nõuetekohase toimimise ja täpse mõõtmistulemuse tagamine.

 • Väldi söömist ja joomist ligikaudu 5 minuti vältel enne puhumistesti.
 • Väldi esiklaasi pesemist – pesuvedelik sisaldab alkoholi, mis võib testitulemust mõjutada.

Vaheta juhti

P3-0946 Alkolås
 1. Ikon röd cirkel 1Puhumisotsak.
 2. Ikon röd cirkel 2Lüliti.
 3. Ikon röd cirkel 3Andmevahetuse nupp.
 4. Ikon röd cirkel 4Aku laetuse märgutuli.
 5. Ikon röd cirkel 5Puhumistesti tulemuse märgutuli.
 6. Ikon röd cirkel 6Märgutuli näitab, et seade on puhumistestiks valmis.

Uue puhumistesti tegemiseks pärast juhivahetust hoia nuppu (2) ja saatmisnuppu (3) korraga umbes 3 sekundit all. Auto lülitub tagasi käivitustõkestuse režiimile ja enne mootori käivitamist on vajalik uus õnnestunud puhumistest.

Kalibreerimine ja hooldus

Alkolukku tuleb kontrollida ja kalibreerida töökojas2 iga 12 kuu järel.

30 päeva enne uuesti kalibreerimise vajadust kuvatakse näidikuplokis teade Alkolukk Vajab kalibreerimist Vt juhendit. Kui alkolukku seejärel 30 päeva jooksul ei kalibreerita, muutub auto tavaline käivitamine võimatuks. Käivitada saab ainult sildamisfunktsiooni abil. Täpsem teave peatükis "Hädaolukord".

Teate kustutamiseks vajuta üks kord saatmisnuppu (3). Teade kaob ekraanilt automaatselt umbes 2 minuti möödudes, kuid ilmub taas iga kord kui auto käivitatakse. Teate püsivaks kaotamiseks on vajalik alkoluku kalibreerimine töökojas2.

Külm või kuum ilm

Mida külmem on ilm, seda kauem kestab alkoluku käivitamine.

Temperatuur (ºC)Maksimaalne soojenemisaeg sekundites
+10 kuni +85 10
-5 kuni +1060
-40 kuni -5180

Temperatuuril alla -20 ºC või üle +60 ºC vajab alkolukk lisavoolu. Näidikuplokis kuvatakse Alkolukk Sisesta toitekaabel. Ühenda seadmega kindalaekas olev toitekaabel ja oota kuni märgutuli (6) süttib rohelisena põlema.

Äärmiselt külma ilma korral võib soojenemise kiirendamiseks alkoluku tuppa viia.

Hädaolukord

Hädaolukorras ning alkoluku rikke korral on võimalik alkoluku süsteemi sillata ning atuoga siiski sõita.

 Märkus

Kõik vahelejätu aktiveerimised logitakse ja salvestatakse mällu, vt Andmete salvestamine.

Pärast sildefunktsiooni aktiveerimist kuvatakse sõidu ajal näidikupaneelil kogu aeg Alkolukk Blokeering lubatud ning selle teate saab lähtestada ainult töökojas2.

Sildefunktsiooni saab testida, ilma et veateade registreeritaks – tee kõik järgnevad sammud, kuid ära käivita autot. Veateade kaob ekraanilt, kui auto lukustatakse.

Kui autosse paigaldatakse alkolukk, valitakse sildamise võimaluseks sildamise või hädaolukorra funktsioon. Seda valikut on võimalik hiljem teeninduses muuta2.

Sildefunktsiooni aktiveerimine

 • Vajutage samaaegselt vasaku roolikangi nuppu OK ja ohutulede lüliti nuppu ning hoidke neid umbes 5 sekundit all – näidikuplokis kuvatakse esmalt Blokeering aktiivne Palun oota 1 minut ja siis Alkolukk Blokeering lubatud - pärast seda saab mootori käivitada.

Seda funktsiooni on võimalik kasutada korduvalt. Sõidu ajal ekraanile ilmuva veateate saab kustutada alles töökojas2.

Hädafunktsiooni aktiveerimine

 • Vajutage samaaegselt vasaku roolikangi nuppu OK ja ohutulede lüliti nuppu ning hoidke neid umbes 5 sekundit all – näidikuplokis kuvatakse Alkolukk Blokeering lubatud ja saab mootori käivitada.

Seda funktsiooni saab kasutada üks kord ning pärast seda tuleb funktsioon töökojas lähtestada2.

 1. * Lisavarustus/tarvik.
 2. 1 Nii nimetatud Alcoguard.
 3. 2 Soovitame volitatud Volvo teenindust.

Kas sellest oli abi?