TV*

Telepilti saab vaadata ainult seisvas autos. Sõiduki liikumisel kiirustel üle 6 km/h pilt kaob, heli on samas kuuldav. Auto peatumisel ilmub pilt taas ekraanile.
P3_1320_S60/V60/V60H_TV
TV funktsioonid, juhtsüsteemide ülevaade.

Taasesituse ja navigeerimise põhifunktsioonide kohta lugege kuidas süsteemi hallatakse ja menüüs liigutakse. Täpsema kirjelduse leiate allpool.

Teatud funktsioone saab linkida FAV-nupuga. Lingitud funktsiooni aktiveerimiseks tuleb lihtsalt vajutada FAV-nuppu, vt Eelistused.

 Märkus

See süsteem toetab TV-ülekandeid ainult riikides, kus ülekanne toimub MPEG-2 või MPEG-4 vormingus ja järgib DVB-T standardit. Süsteem ei toeta analoogülekandeid.

 Märkus

Telepilti saab vaadata ainult seisvas autos. Sõiduki liikumisel kiirustel üle 6 km/h pilt kaob, heli on samas kuuldav. Auto peatumisel ilmub pilt taas ekraanile.

 Märkus

Vastuvõtt oleneb nii vastuvõetava signaali tugevusest kui kvaliteedist. Ülekannet võivad segada mitmed tegurid, näiteks kõrged hooned või asjaolu, et telesaatja asub väga kaugel. Telesignaali levi võib oleneda ka auto asukohast riigis.

 Oluline

Teatud riikides on vajalik luba telesaadete vastuvõtmiseks.

Teleprogrammi vaatamine

Meediumiallika tavavaate jaoks vajutage MEDIA, lülitage TUNE seadele TV ja vajutage seejärel OK/MENU.
Otsing algab ja mõne hetke pärast kuvatakse viimati vaadatud telejaam.

Telejaama vahetamine

Telejaama saab vahetada järgmiselt:

  • Keera nuppu TUNE, et kuvada kõikide piirkonnas levivate telejaamade loend. Eelseadistatud kanali number kuvatakse kanali nimest paremal. Keera nuppu TUNE edasi, et leida sobiv telejaam, ja vajuta OK/MENU.
  • Eelseadete nuppe (0-9) vajutades.
  • Lühidal vajutamisel nuppudele P3-1020-S60/V60 Icon dubble arrow left / P3-1020-S60/V60 Icon dubble arrow right kuvatakse järgmine piirkonnas leviv telejaam.

 Märkus

Kui auto asukoht riigis muutus ehk autoga sõideti näiteks ühest linnast teise, ei tarvitse häälestatud jaamad enam kättesaadavad olla, sest sagedusvahemik on muutunud. Seejärel käivitage uus otsing ja salvestage uus eelseadistatud jaamade loend; vt Saadaolevate telekanalite salvestamine eelseadistatud jaamadena.

 Märkus

Kui seade ei võta vastu telesignaali, võib see tähendada, et sõiduki asukoht on telekanalite häälestuskohast erinev, ehk autoga on sõidetud näiteks Saksamaalt Prantsusmaale. Sellisel juhul tuleb riik uuesti valida ning uus otsing teha.
  1. * Lisavarustus/tarvik.

Kas sellest oli abi?