Tunnelkonsool - 12 V pistikupesad

Elektripistikud (12 V) asuvad topsihoidiku1 kõrval ja tunnelkonsooli taga.
p3007 12V uttag
12 V pistikupesa tunnelkonsoolis, esiistmel.
p3007 12V uttag baksäte
12 V pistikupesa tunnelkonsoolis, tagaistmel.

Elektritoite pistikupesa võib kasutada mitmesugusteks 12 V-ga töötavate tarvikute jaoks, nt ekraanid, pleierid ja mobiiltelefonid. Voolu võtmiseks vooluvõtupesast peab kaugjuhtimispult-võti olema keeratud vähemalt süüteasendisse I.

 Hoiatus

Kui pesa ei kasutata, jätke alati pistik pessa.

 Märkus

Kliimaseade võib aktiveerida lisavarustuse ja tarvikud, nt ekraanid, muusikamängijad ja mobiiltelefonid, mis on ühendatud mõnda salongi 12 V pistikupessa, ka siis, kui puldivõti on eemaldatud või kui auto on lukustatud, nt seisukütteseadme aktiveerimisel eelseadistatud ajal.

Seetõttu tuleb lisavarustus ja tarvikud pistikupesadest lahutada, kui neid ei kasutata, vastasel juhul võib aku nende sisselülitumisel tühjaks saada!

 Oluline

Maksimaalne lubatud voolutugevus pesa kohta on 10 A (120 W), kui korraga kasutatakse üht pistikupesa. Tunnelkonsooli mõlema pistikupesa samaaegsel kasutamisel võib rakendada 7,5 A (90 W) pistikupesa kohta.

Kui ajutise rehviremondikomplekti kompressor ühendada ühte kahest pesast, ei tohi teise muid voolutarbijaid ühendada.

 Märkus

Ajutise rehviremondi kompressor on Volvo poolt testitud ja heaks kiidetud.
  1. 1 Tuhatoosi ja sigaretisüütaja olemasolul topsihoidik ja selle kõrval asuv 12 V pistikupesa puuduvad.

Kas sellest oli abi?