BLIS* - toimimine

BLIS (Blind Spot Information System) funktsioon aitab juhil jälgida pimedas nurgas toimuvat sõitmisel tihedas liikluses mitme sõidureaga teedel.

BLIS-i aktiveerimine/desaktiveerimine

BLIS aktiveeritakse mootori käivitamisel. Uksepaneelidel olevad indikaatortuled vilguvad BLISi aktiveerimisel kolm korda.

P3-sv60/V60H BLIS På-/Av-knapp
Aktiveerimis-/deaktiveerimisnupp.

Süsteemi saab deaktiveerida/aktiveerida pärast mootori käivitamist, vajutades üks kord nuppu BLIS.

Teatud seadmekombinatsioonide puhul ei jää keskkonsoolile nupu jaoks enam vaba ruumi – sel juhul toimub funktsiooni juhtimine menüüsüsteemi MY CAR kaudu.

BLIS-i deaktiveerimisel kustub lambis olev nupp ja näidikuplokis kuvatakse teade.

BLISi aktiveerimisel süttib nupus olev tuli, näidikuplokis kuvatakse uus tekstiteade ja uksepaneelidel olevad märgutuled vilguvad 3 korda. Vajutage teateteksti väljalülitamiseks vasakpoolse roolikangi nuppu OK.

Kui BLIS töötab

p3007 BLIS döda vinklar
A = u. 9,5 m ja B = u. 3 m.

Süsteem toimib siis, kui auto sõidukiirus ületab 10 km/h.

Kui kaamera (1) avastab pimealas sõiduki, süttib indikaatortuli (2) ja jääb põlema, vt ülevaatejoonist.

Kui süsteemis tekib rike, teavitab BLIS juhti tekstiteate abil. Kui näiteks süsteemi kaamerad on hägused, vilgub BLISi märgutuli ning näidikuplokis kuvatakse teade. Kontrollige ja puhastage objektiivi.

Vajadusel saab süsteemi ajutiselt välja lülitada, vt ülaltoodud jaotist "Aktiveeri/desaktiveeri BLIS".

Möödasõit

Süsteem reageerib, kui:

  • möödasõit teisest liiklusvahendist toimub kiirusel, mis ületab selle sõidukiiruse kuni 10 km/h võrra
  • möödasõitva liiklusvahendi kiirus ületab sinu sõidukiiruse kuni 70 km/h võrra.

 Hoiatus

BLIS ei toimi järskudes kurvides.

BLIS ei toimi auto tagurdamise ajal.

Autoga ühendatud lai haagis võib varjata teisi, kõrvalradadel sõitvaid sõidukeid. See võib takistada varjatud alal sõiduki avastamist BLIS-i poolt.

Valge ja pime

Valges reageerib süsteem läheduses olevate sõidukite kujule. Süsteem avastab sõidukid, nt sõidu- ja veoautod, bussid ja mootorrattad.

Pimedas reageerib süsteem läheduses olevate sõidukite tuledele. Kui läheduses oleva sõiduki tuled ei ole sisse lülitatud, siis süsteem neid ei avasta. See tähendab nt seda, et süsteem ei reageeri ilma tuledeta haagisele, mis on ühendatud auto või veoki taha.

 Hoiatus

Süsteem ei reageeri jalgratastele ja mopeedidele.

BLIS-kaameral on inimsilma võimetele sarnased piirid, st seade ei "näe" eriti hästi nt tihedas lumesajus, vastu tugevat valgust ja paksus udus.

Piirangud

Mõnes olukorras võib BLISi näidik süttida, olgugi et pimealas ei ole teisi sõidukeid.

 Märkus

BLIS-näidiku süttimine piiratud tingimustes, kui sõiduki lähedal pimealas pole muid sõidukeid, ei näita veel süsteemi tõrget.

Tõrke korral BLIS-süsteemis kuvatakse ekraanile tekst BLIS Vajalik hooldus.

Järgmistel joonistel on näiteid olukordade kohta, kus BLISi indikaatortuli võib süttida, olgugi et pimealas ei ole teisi sõidukeid.

P3 V60H BLIS reflex
Peegeldus märjalt teepinnalt.
P3 V60H BLIS skugga
Auto enda vari suurel, heledal, siledal pinnal, nt müratõke või betoonist tee.
P3 V60H BLIS sol
Kaamerasse paistab madal, stabiilne päikesevalgus.

 Oluline

BLIS-süsteemi komponente on lubatud remontida ainult autoteeninduses - soovitame volitatud Volvo teenindust.
  1. * Lisavarustus/tarvik.

Kas sellest oli abi?