Bluetooth® „käed-vabad“ telefonisüsteem

Sõiduk pakub võimalust Bluetooth® toega mobiiltelefoni juhtmevabaks ühendamiseks.
P3-1320-S60/V60/V60H-Bluetooth handsfree
Telefoni funktsioonid, juhtelementide ülevaade.

Seade tuleb esmalt sõidukiga registreerida ja ühendada.

Audio- ja meediasüsteem toimib käed-vabad süsteemina, võimalusega juhtida eemalt mitmeid mobiiltelefoni funktsioone. Mobiiltelefoni saab kasutada selle oma klahvide abil, olenemata sellest, kas telefon on ühendatud või mitte.

Kui mobiiltelefon on autoga ühendatud, saab samal ajal ka helifaile telefonist või mõnest muust Bluetooth®-ühendusega meediumiseadmest voogedastada, vt. Meedia Bluetooth®. Heliallikate TEL ja MEDIA funktsioonide haldamiseks lülituge ühelt allikalt teisele.

 Märkus

Vabakäefunktsiooniga ühilduvad ainult teatud mobiiltelefonid. Volvo soovitab ühilduvate telefonide infot küsida volitatud Volvo edasimüüjalt.

Käivitamine

Lühike vajutus TEL aktiveerib viimati ühendatud telefoni. Juhul kui telefon on juba ühendatud näidatakse TEL vajutamisel otsemenüüd koos telefoniga tavaliselt kasutatavate lisadega. Sümbol P3-1346-x60-Symbol-phone-connected small tähistab, et telefon on ühendatud.

Helistamine

Veenduge, et ekraani ülaossa kuvatakse sümbol P3-1346-x60-Symbol-phone-connected small ning et käed-vabad funktsioon on telefonirežiimis.
Valige soovitud number või keerake nuppu TUNE tavavaates paremale, et avada telefoniraamat või vasakule, et valida kõigi kõnede kõneloend.
Valitud kontaktile võim kõneloendi numbrile helistamiseks vajutage OK/MENU.

Kõne saab katkestada, vajutades nupule EXIT.

Tekstsõnumi lugemine1

Auto peegeldab ühendatud mobiiltelefoni sõnumeid ja kuvab selle ainult siis, kui mobiiltelefon on ühendatud.

Kui süsteemiga ühendatud telefon võtab vastu testsõnumi, kuvatakse ekraani ülaossa tähis P3-1346-x60-Symbol-phone-message recieved small.

Vajutage nuppu TEL ja seejärel nuppu OK/MENU, et avada Phone menu.
Keerake TUNE asendisse Messages ja vajutage OK/MENU.
Keerake sõnumi esitamiseks nuppu TUNE, seejärel vajutage nuppu OK/MENU.
Sõnum kuvatakse ekraanil.

Kui vajutate nuppu OK/MENU, avaneb sõnumimenüü, kus saate näiteks valida, et süsteem loeb sõnumi ette, või näiteks sõnumi saatjale helistada või sõnumi kustutada.

Kui põhiallikas TEL on juba aktiivne, kuvatakse ekraanil hüpikmenüü uute sõnumitega. Kui vajutate nuppu OK/MENU, kuvatakse valitud sõnum ja samal ajal loeb süsteem selle ette. Lugemise peatamiseks vajutage valikut EXIT.

Hüpikmenüü ja teavitusheli saab välja lülitada menüüs Phone menuMessage notifications.

 Märkus

Ühendatud mobiiltelefoni sõnumite kuvamiseks autos peab mobiiltelefonis peegeldamise lubama. Olenevalt mobiiltelefonist saab selle aktiveerida järgmiselt.

  • Telefonis kuvatakse hüpikaken või teade, mis kinnitatakse.
  • Lubage telefoni seadetes teabe jagamine autoga Bluetooth®-ühenduse kaudu.

Mõnel juhul peab peegeldamise aktiveerimiseks võib-olla mobiiltelefoni autost eraldama ja seejärel uuesti ühendama.

  1. 1 Kõik mobiiltelefonid sellega ei ühildu.