Jalgpidur - paanikapidurduse pidurituled ja automaatse süttimisega ohutuled

Hädapidurituled lülitatakse sisse tagapool sõitvate juhtide hoiatamiseks äkilise pidurduse eest. Hädapidurduse korral hakkavad pidurituled vilkuma, mitte ei sütti püsivalt nii nagu tavalise pidurduse korral.

Hädapidurituled aktiveeruvad kiirusel üle 50 km/h, kui toimub järsk pidurdamine. Kui auto kiirus on vähenenud alla 10 km/h, lõpetavad pidurituled vilkumise ja jäävad püsivalt põlema - kui samal ajal töötavad ka ohutuled, jätkavad need vilkumist, kuni juht muudab gaasipedaali abil mootori kiirust või lülitab ohutuled nupu abil välja.

Kas sellest oli abi?