Meediumiotsing

Seadmetest saab otsinguvaliku abil muusikat otsida. Otsingufunktsioon sirvib USB, disc ja kõvaketast.

Meediumiotsingut on võimalik kasutada allikate Disc, USB ja HDD tavavaates.

Allika tavavaates aktiveerimiseks/deaktiveerimiseks vajutage OK/MENU ja valige Media search.

Otsingu funktsioon

P3-1346-x60-Skrivhjul mediasök
Otsing õisratta abil.
  1. Ikon röd cirkel 1Märkide loend.
  2. Ikon röd cirkel 2Sisendrežiimi muutmine (vt järgmist tabelit).

Sisestage otsingusõnad õisratta abil.

Keera TUNE soovitud täheni ja vajuta kinnitamiseks nuppu OK/MENU. Kasutada saab ka keskkonsooli juhtpaneelil olevaid numbri- ja tähenuppe.

Numbrite ja erimärkide sisestusrežiimi valimiseks või tulemuste loendisse siirdumiseks keerake nuppu TUNE ühele sisestusrežiimi muutmise loendis (2) olevale valikule (vt selgitust allolevas tabelis) ning vajutage nuppu OK/MENU.

Seejärel sisestage järgmine täht jne.
Kui olete otsingusõnaga rahul, valige Search.
Toimub otsing. Tulemused kuvatakse ja rühmitatakse järgmiselt: esitaja, album, helirada, žanr, aasta, autor.
Valige TUNE abil kategooria ja vajutage OK/MENU.
Meediumi valimiseks keerake nuppu TUNE, taasesituse alustamiseks vajutage nuppu OK/MENU.
123/ABCValige tähtede või numbrite sisestamine nupuga OK/MENU.
MOREValige erimärkide sisestamine nupuga OK/MENU.
SearchTehke meediumiotsing.

{ | }

Valige tekstiratta asemel väli Keyword:. Liigutage kursorit nupuga TUNE. Kustutage kirjavead nupuga EXIT. Tekstirattale naasmiseks valige OK/MENU.

Juhtpaneelil olevate numbri- ja tähenuppude abil saab väljal Keyword: muudatusi teha.

Lühike vajutus nupul EXIT kustutab sisestatud tähe. Pikk vajutus EXIT-nupul kustutab kõik sisestatud tähemärgid.

Kui vajutate keskkonsoolil olevat numbriklahvi, kui kuvatakse tekstiratas (vt eelmist joonist), avaneb teleriekraanil uus märgiloend. Jätkamiseks vajutage korduvalt numbriklahvi, et valida sobiv täht. Seejärel sisestage järgmine täht jne. Nupu vajutamisel kinnitatakse sisestus pärast muu nupu vajutamist.

Kas sellest oli abi?