Autopesula

Sõiduk tuleb pesta kohe, kui see on saanud mustaks. Pese autot autopesulas, kus on õlieraldaja. Kasutage autošampooni.

Käsipesu

  • Peatuge ja kontrollige rehve niipea kui võimalik. Lindude väljaheited sisaldavad kemikaale, mis kahjustavad ja muudavad autovärvi väga kiiresti. Värvierinevuste kõrvaldamiseks soovitame pöörduda Volvo volitatud teenindusse.
  • Loputage autot altpoolt voolikuga.
  • Loputage terve auto üle, kuni lahtine pori on eemaldunud. Nii välistate auto kriipimise ohu pesemise käigus. Ärge pihustage vett otse lukuaukudesse.
  • Vajadusel kasutage väga määrdunud pindadel külma rasvatustamisainet. Pidage meeles, et pinnad ei tohi seejärel päikese käes kuumeneda!
  • Pese käsna, autošampooni ja rohke leige veega.
  • Klaasipuhasteid pese leige seebilahuse või autošampooniga.
  • Kuivata auto puhta pehme seemisnaha või veekaabitsaga. Mitte lastes veepiiskadel päikese käes ära kuivada väheneb vajadus kuivamisplekkide mahapoleerimise järele.

 Hoiatus

Lase mootorit puhastada alati töökojas. Kuuma mootori korral esineb tulekahjuoht.

 Oluline

Määrdunud esilaternate funktsioon võib olla kahjustatud. Puhastage neid regulaarselt, näiteks tankimise ajal.

Ärge kasutage söövitavaid puhastusaineid, vaid kasutage selle asemel vett ja mittekriimustavat käsna.

 Märkus

Välisvalgustusel, nt esituledel, udutuledel ja tagatuledel võib aeg-ajalt tekkida klaasisisene kondensaat. See on normaalne, kogu välisvalgustus talub seda. Kondensaat aurustub tule seest, kui tuli mõneks ajaks sisse lülitada.

Klaasipuhastid

Asfalt, tolm ja soolajäägid klaasipuhastitel, samuti tuuleklaasil olevad putukad, jää jne lühendavad klaasipuhastite kasutusiga.

Puhastamine:

- Suunake klaasipuhastid hooldusasendisse, vt Klaasipuhastid.

 Märkus

Pühi klaasipuhasteid ja tuuleklaasi regulaarselt leige seebilahuse või autošampooniga. Ära kunagi kasuta tugevaid lahusteid.

Automaatpesu

Automaatpesu on lihtne ja kiire viis auto pesemiseks, kuid automaatpesu abil ei pääse kõikjale. Optimaalse tulemuse saavutamiseks soovitame käsipesu.

 Märkus

Esimestel kuudel võib autot pesta ainult käsitsi. Põhjus on selles, et täiesti uue auto värvkate on õrnem.

Survepesu

Survepesu teostamisel kasutage pühkivaid liigutusi ja veenduge, et düüs ei ole auto pinnale lähemal kui 30 cm (kaugus kehtib kõikide välisdetailide kohta). Ärge pihustage vett otse lukuaukudesse.

Pidurite kontrollimine

 Hoiatus

Testige alati pidureid, sealhulgas seisupidurit pärast auto pesemist kontrollimaks, et niiskus ja korrosioon ei ole rikkunud piduri hõõrdkatteid ega halvendanud pidurite toimimist.

Vihmas või lörtsis pikki vahemaid sõites vajutage aeg-ajalt piduripedaali. Hõõrdumisel tekkiv soojus soojendab piduri hõõrdkatet ja kuivatab seda. Tehke samamoodi, kui käivitate autot väga märja või külma ilmaga.

Välised plast-, kummi- ja viimistluskomponendid

Värviliste plastosade ning kummi- ja viimistluskomponentide, nt läikivate liistude puhastamiseks ja hooldamiseks on soovitav kasutada Volvo edasimüüjate juures saadaolevat spetsiaalset puhastusvahendit. Sellist puhastusvahendit kasutades tuleb täpselt järgida kasutusjuhendit.

 Oluline

Vältige plast- ja kummiosade vahatamist ja poleerimist.

Plast- ja kummiosade puhastamisel rasvaeemaldusvahendiga hõõruge neid ainult kerge survega, kui see on vajalik. Kasutage pehmet pesukäsna.

Läikivate iluliistude poleerimisel võib läikiv pealispind kuluda või vigastusi saada.

Abrasiivseid poleerimisvahendeid ei tohi kasutada.

Veljed

Kasutage ainult Volvo soovitatud veljepuhastusvahendit.

Tugevad veljepuhastusvahendid võivad pinda kahjustada ja tekitada kroomitud alumiiniumvelgedel plekke.

Kas sellest oli abi?