TM (Tyre Monitor)*1

TM (Tyre Monitor) süsteem tuvastab rehvide pöörlemiskiirust, et määrata, kas rehvides on õige rõhk. Kui rõhk on liiga madal, rehvi ümbermõõt muutub ja selle tulemusel ka pöörlemiskiirus. Süsteem võrdleb rehve omavahel ja teeb kindlaks, kas vähemalt ühe rehvi rõhk on liiga madal.

Teated

Kui rõhk on liiga madal, süttib näidikupaneelil hoiatustuli (P1 USA 820 TPMS symbol (small)) ja kuvatakse üks järgmistest teadetest.

 • Rehvirõhk on madal Kontrolli paremat esiratast
 • Rehvirõhk on madal Kontrolli vasakut esiratast
 • Rehvirõhk on madal Kontrolli paremat tagaratast
 • Rehvirõhk on madal Kontrolli vasakut tagaratast
 • Rehvirõhk madal Kontrolli rehve
 • Rehvirõhusüsteem Vajalik hooldus

 Oluline

Tõrke ilmnemisel TM-süsteemis vilgub kombineeritud näidikupaneeli hoiatustuli P1 USA 820 TPMS symbol (small) ligikaudu 1 minuti jooksul kiiresti ja jääb seejärel põlema. Näidikupaneelil kuvatakse ka vastav teade.

Tavalist rehvihooldust süsteem ei asenda.

TM ümberkalibreerimine

TM süsteemi korraliku töö tagamiseks tuleb määrata rehvirõhu viiteväärtus. Seda tuleb teha iga kord, kui rehve vahetatakse või rehvirõhku muudetakse.

Ümberkalibreerimine

Seaded määratakse keskkonsoolilt, vt MY CAR.
Lülitage süüde välja.
Täitke rehvid vastavalt juhipoole uksepiilaril (esi- ja tagaukse vahel) toodud soovitatud väärtustele ja keerake võti asendisse II, vt Süüteasendid - funktsioonid erinevates olekutes.
Rehvirõhu menüüde avamiseks valige menüüsüsteem MY CAR.
Vali Calibrate tyre pressure ja vajuta OK.
Käivitage mootor ja hakake sõitma.
Ümberkalibreerimine toimub sõidu ajal ja selle võib iga hetk katkestada. Kui mootor ümberkalibreerimise käigus seisatakse, jätkub see järgmine kord, kui autoga sõidate.

TM kalibreeritakse ümber ning uus viiteväärtus kehtib seni, kuni sammud 1-5 uuesti sooritatakse.

 Märkus

Pidage meeles, et TM süsteem tuleb pärast rehvivahetust või rehvirõhu muutmist ümber kalibreerida. Kui uusi viiteväärtuseid ei talletata, ei tööta süsteem korralikult.

 Märkus

 • Täispumbatud rehvi ventiilile paigaldage alati tolmukate, et kruus, pori vms ventiili ei kahjustaks.
 • Kasutage alati plastmaterjalist tolmukatteid. Metallist tolmukatted võivad roostetada ja neid võib olla raske lahti keerata.

Süsteem ja rehvi olek

Süsteemi ja rehvide olekut saab kontrollida, vt MY CAR.
Rehvirõhu menüüde avamiseks valige menüüsüsteem MY CAR.
Vali Tyre monitoring.

Iga rehvi olekule on antud värvikood.

 • Kõik rohelised: süsteem töötab normaalselt ja kõigi rehvide rõhk on soovitatud tasemest natuke suurem.
 • Kollane ratas: vastava rehvi rõhk on liiga madal.
 • Kõik rattad kollased: vähemalt kahe rehvi rõhk on liiga madal.
 • Kõik rattad hallid: süsteemi ei saa ajutiselt kasutada. Enne, kui süsteem uuesti aktiivseks muutub, tuleb autoga sõita mõned minutid kiiremini kui 30 km/h.
 • Kõik rattad hallid ja kuvatakse teade Rehvirõhusüsteem Vajalik hooldus: süsteemis on tõrge. Võtke ühendust Volvo edasimüüja või remonditöökojaga.

Hoiatusteadete kustutamine

Kui kuvati rehvirõhu teade ja TM hoiatustuli süttis:

kontrollige manomeetriga vastava(te) rehvi(de) rõhku.
Täitke rehv(id) vastavalt juhipoole uksepiilaril (esi- ja tagauste vahel) toodud rehvirõhu väärtus(t)ele.
Kalibreerige TM-süsteem ümber.

 Märkus

 • TM-süsteem kasutab nii rehvitemperatuuril kui ka ümbritseval temperatuuril põhinevat kompenseeritud rõhuväärtust. See tähendab, et rehvirõhk võib natuke juhiukse piilaril toodud sildil soovitatud rehvirõhust erineda. Tühja rehvi teate eemaldamiseks tuleb seetõttu rehvidesse natuke suurem rõhk sisestada.
 • Vale rehvirõhu kasutamise vältimiseks kontrollige külmade rehvide rõhku. "Külm rehv" tähendab rehvi, mille temperatuur on ümbritseva temperatuuriga ühtlane (saavutatakse ligikaudu kolme tunni möödumisel, kui autoga on sõidetud). Pärast mõnekilomeetrist sõitmist rehvid soojenevad ja rõhk suureneb.

 Hoiatus

 • Vale rehvirõhu kasutamisel võib juht kontrolli auto üle kaotada.
 • Süsteem ei suuda äkilist rehvikahjustust ette märkida.
 1. * Lisavarustus/tarvik.
 2. 1 Standard teatud riikides.

Kas sellest oli abi?