Pardaarvuti - analoognäidikuplokk

Sõiduki pardaarvuti võimaldab teavet salvestada, kalkuleerida ja esitada.

Pardaarvuti menüü asub muutuvas ahelas. Üks alternatiive on pardaarvuti ekraani kustumine - see tähendab ka ahela algust/lõppu.

P4-1246-Färddator Low
Ekraan ja juhtelemendid.
 1. Ikon röd cirkel 1OK - avab pardaarvuti funktsioonide ahela + aktiveerib valitud suvandi.
 2. Ikon röd cirkel 2Pöördlüliti - avab pardaarvuti jaotiste ahela + liigub suvandite seas.
 3. Ikon röd cirkel 3RESET - tühistab, lähtestab või liigub funktsioonist välja pärast valiku tegemist.

Funktsioonid

Funktsioonide avamiseks ja kontrollimiseks/reguleerimiseks toimige järgmiselt.

 1. Kontrollimiseks, et ükski juhtseadis ei oleks järjestuse keskel - lähtestage need kõigepealt, vajutades kaks korda nuppu RESET.
 2. Vajutage OK - avaneb kõikide funktsioonidega ahel.
 3. Sirvige funktsioone pöördlülitiga ja valige/kinnitage nupuga OK.
 4. Lõpetamiseks vajutage pärast kontrollimist/reguleerimist kaks korda RESET.

Pardaarvuti erinevad funktsioonid on toodud järgmises tabelis:

FunktsioonidInformation
Kiiruse diginäi
 • km/h
 • miili/h
 • Kuva puudub

Kuvab auto kiirust digitaalselt näidikuploki keskel.

 • Avage nupuga OK, valige pöördlülitiga, kinnitage nupuga OK ja väljuge nupuga ENTER.
Soojendi*
 • OTSEKÄIVITUS
 • Taimer 1 - viib kellaaja valimise menüüsse.
 • Taimer 2 - viib kellaaja valimise menüüsse.
Taimeri programmeerimise juhised leiate jaotisest Mootoriploki soojendus ja salongi kütteseade* - taimer.
Lisasoojendi*
 • Aut. sis.
 • Väljalül.
Lisainfot vt Lisakütteseade*.
TC valikud
 • Kaugus kütusepaagi tühjenemiseni
 • Kütusekulu
 • Keskmine kiirus
 • Päevasõidumõõdik T1 ja läbisõit
 • Päevasõidumõõdik T2 ja läbisõit

Siit võite valida/aktiveerida suvandid, mida soovite seada pardaarvuti valitavateks jaotisteks. Juba valitud suvandite sümbolid on VALGED ja "linnukesega" - teised on HALLID ja ilma "linnukeseta".

 1. Avage funktsioon nupuga OK, liikuge suvandite sümbolite seas pöördlülitiga ja valige soovitud sümbol, peatudes sellel.
 2. Kinnitage nupuga OK - sümbol muutub HALLIST VALGEKS ja on nüüd "linnukesega" tähistatud.
 3. Jätkake funktsioonide sümbolite valimist pöördlülitiga või lõpetage nupuga RESET.
Hoolduse olek
Näitab kuude arvu ja läbisõitu järgmise teeninduseni.
Õlitase1
Lisainfot vt Mootoriõli - kontrollimine ja lisamine.
Teated (##)
Lisainfot vt Teated - käsitlemine.

Jaotised

Järgmisest tabelist võib mõne jaotise valida pidevaks kuvamiseks näidikuplokis. Selle määramiseks toimige järgmiselt.

 1. Kontrollimiseks, et ükski juhtseadis ei oleks järjestuse keskel - lähtestage need kõigepealt, vajutades kaks korda nuppu RESET.
 2. Keerake pöördlülitit - pardaarvuti valitavad jaotised kuvatakse ahelana.
 3. Peatuge soovitud jaotisel.
Pardaarvuti jaotis näidikuplokisInformation
Päevasõidumõõdik T1 ja läbisõit
 • Pikk vajutus nupule RESET lähtestab sõidumõõdiku T1.
Päevasõidumõõdik T2 ja läbisõit
 • Pikk vajutus nupule RESET lähtestab sõidumõõdiku T2.
KütusevaruLisateavet vt jaotisest "Kaugus kütusepaagi tühjenemiseni".
KütusekuluHetkekulu.
Keskm. kiirus
 • Pikk vajutus nupule RESET lähtestab Keskm. kiirus.
Pardaarvuti andmed puuduvad.Selle suvandi korral on kuva tühi - see näitab ka ahela algust/lõppu.

Näidikuploki pardaarvuti suvandeid võib sõidu ajal igal ajal muuta. Toimige järgnevalt:

 • Keerake pöördlülitit - peatuge soovitud jaotisel.

Lähtestamine - sõidumõõdik ja keskmine kiirus

Kehtiv pardaarvutis näidatav suund - T1 ja läbisõit,T2 ja läbisõit või Keskm. kiirus - kuvatakse näidikuplokil:

 • Vajutage pikalt nuppu RESET - valitud jaotis lähtestatakse.

Iga jaotis tuleb lähtestada eraldi.

 1. * Lisavarustus/tarvik.
 2. 1 Teatavad mootorid.

Kas sellest oli abi?