DVD videoplaatide vaatamine ja menüüd.

DVD-videoplaadi mängimisel võidakse ekraanil kuvada menüü. Plaadi menüü annab juurdepääsu mitmetele funktsioonidele ja sätetele, näiteks subtiitrite ja keele valik, stseeni valik.

Taasesituse ja navigeerimise põhifunktsioonide kohta lugege kuidas süsteemi hallatakse ja menüüs liigutakse. Täpsema kirjelduse leiate allpool.

 Märkus

Videofilmi saab vaadata ainult seisvas autos. Kui auto liigub kiiremini kui 8 km/h, siis ei näita seade pilti ning ekraanile ilmub Video unavailable at this speed, heli taasesitus siiski jätkub. Kuva ilmub taas ekraanile, kui auto kiirus on jälle väiksem kui 6 km/h.

Liikumine DVD videoplaadi menüüs

P3-1020-S60/V60 Navigering video

DVD-videoplaadi menüüs liigutakse keskkonsoolil olevate numbrinuppudega vastavalt eelmisele joonisele.

Peatüki või pealkirja vahetus

Peatükkide loendi avamiseks ja nendes navigeerimiseks keerake nuppu TUNE (filmi taasesitamisel peatatakse esitus). Peatüki valimiseks vajutage nuppu OK/MENU, millega pääsete tagasi algasendisse (kui toimus filmi taasesitus, siis see käivitatakse uuesti). Vajutage pealkirjaloendisse sisenemiseks nuppu EXIT.

Pealkirjade valimiseks loendist keerake nuppu TUNE ning kinnitage valik nupuga OK/MENU, millega pääsete ka peatükiloendisse tagasi. Vajutage OK/MENU valiku aktiveerimiseks ja lähteasendisse naasmiseks. Valiku tühistamiseks vajutage nuppu EXIT, millega liigute tagasi algpositsioonile (ilma valikut tegemata).

Peatükki saab muuta ka keskkonsooli või rooliklahvisiku nuppu P3-1020-S60/V60 Icon dubble arrow left / P3-1020-S60/V60 Icon dubble arrow right vajutades.

Kas sellest oli abi?