TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)*1 - üldist

Rehvirõhu jälgimissüsteem TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)* hoiatab juhti, kui auto ühe või mitme rehvi rõhk on liiga madal.

Rehvirõhu jälgimissüsteem asutab iga ratta õhuventiili sees paiknevaid andureid. Kui autoga sõita umbes kiirusega 30 km/h, mõõdab süsteem rehvirõhu. Kui rõhk on liiga madal, põleb näidiikupaneelil P1 USA 820 TPMS symbol (small) hoiatustuli ja kuvatakse üks järgmistest teadetest.

 • Rehvirõhk on madal Kontrolli paremat esiratast
 • Rehvirõhk on madal Kontrolli vasakut esiratast
 • Rehvirõhk on madal Kontrolli paremat tagaratast
 • Rehvirõhk on madal Kontrolli vasakut tagaratast
 • Rehvi peab pumpama Kontrolli paremat esirehvi
 • Rehvi peab pumpama Kontrolli vasakut esirehvi
 • Rehvi peab pumpama Kontrolli paremat tagarehvi
 • Rehvi peab pumpama Kontrolli vasakut tagarehvi
 • Rehvirõhusüsteem Vajalik hooldus

Nii tehases paigaldatud kui ka valikuliste rataste ventiilidesse saab paigaldada TPMS-andurid.

Kui kasutatakse TPMS-anduritega rattaid või kui anduril on rike, kuvatakse Rehvirõhusüsteem Vajalik hooldus.

Ratta vahetamise järel kontrolli alati, kas asendusrattad koos süsteemiga toimivad.

Õige rehvirõhk on toodud rehvirõhu tabelis, vt Rehvid - rehvirõhk.

Tavalist rehvihooldust süsteem ei asenda.

 Oluline

Tõrke ilmnemisel TPMS-süsteemis vilgub kombineeritud näidikupaneeli hoiatustuli P1 USA 820 TPMS symbol (small) ligikaudu 1 minuti jooksul kiiresti ja jääb seejärel põlema. Näidikupaneelil kuvatakse ka vastav teade.
 1. * Lisavarustus/tarvik.
 2. 1 Standard teatud riikides.

Kas sellest oli abi?