Tungraud*

Tungraud on mõeldud sõiduki ülestõstmiseks, nt. ratta vahetamiseks.

Varuratta vahetamiseks tohib kasutada ainult originaaltungrauda. Tungraua keere peab olema alti hästi määritud.

Tööriistad - hoiukohta tagasipanek

P3-820 Jack assembly posiiton

Tööriistad ja tungraud* tuleb pärast kasutamist õigesse kohta tagasi panna. Tungraud tuleb äramahtumiseks kokku, õigesse asendisse kruvida.

Vahtplastkarp ja varuratas tuleb väljavõtmisele vastupidises järjekorras tagasi panna.

Ülemisel vahtplastist plokil on nool. See peab osutama ettepoole, autosse.

 Oluline

Tööriistu ja tungrauda* tuleb säilitada auto pakiruumis selleks ettenähtud kohas.
  1. * Lisavarustus/tarvik.

Kas sellest oli abi?