Turvateenused rakendusega Volvo On Call*

Turvateenused abi saamiseks varguse korral või auto kaugavamiseks, kui võtmed on kaotatud või autosse lukustatud.

Volvo turvateenused vähendavad auto kaotamise ohtu. Kui auto varastatakse, saab seda jälgida ja deaktiveerida.

Kui autole uuesti voolu antakse, rakendub VOC abiaku.

Lisaks ohutus- ja turvateenustele pakuvad teatud riigid ka täiustatud turvasüsteemi.

Turvasüsteem on sertifitseeritud vastavalt Stichting VbV tingimustele, mis vastab Track & Tracing, TT031, 2 nõuetele.

Px-1320-VOC-VbV logo

Vargusteavitus (TN)

Autosse sissemurdmisel või selle varastamisel (kui auto alarm on aktiveeritud), saadetakse automaatselt signaal VOC klienditeenindusse.

Kui auto alarm aktiveeritakse, teavitatakse VOC klienditeenindust sellest teatud aja möödumisel automaatselt. Kui alarm kaugjuhtimispuldiga välja lülitatakse, teadet ei saadeta.

Varastatud auto jälgimine (SVT)

Kui tuvastati auto vargus või volitamata kasutamine, lepivad auto omanik koos politsei ja VOC klienditeenindusega kokku selles, kas auto liikumist on vaja jälgida. VOC klienditeenindus saadab autosse teate, et tuvastada selle asukoht. Seejärel võetakse ühendust politsei või muu ametkonnaga.

 Märkus

See rakendub ka siis, kui auto varastati seonduva kaugjuhtimispuldiga.

Uste kaugavamine (RDU)

Kui auto kaugjuhtimispult kaotatakse või lukustatakse autosse, saab auto järgmise kahe nädala jooksul pärast PIN-koodiga kinnitamist eemalt VOC klienditeeninduse abil avada. Seejärel avab VOC klienditeenindus vastavalt lepingule auto eemalt.

Sõiduki kaugimmobilisaator3

Varastatud auto jälgimine ja deaktiveerimine.

Auto varguse korral võtavad omanik või ametivõimud ühendust VOC klienditeenindusega.

 Märkus

See rakendub ka siis, kui auto varastati seonduva kaugjuhtimispuldiga.

Kui ametivõimudega on ühendust võetud, deaktiveerib VOC klienditeenindus kaugjuhtimispuldid, et takistada auto käivitamist. Deaktiveeritud auto käivitamiseks tuleb võtta ühendust VOC klienditeenindusega ning esitada PIN-kood. Seejärel aktiveerib VOC klienditeenindus auto.

Volitamata liikumise tuvastamine (UMD)*1, 2

UMD (Unauthorized Movement Detection) on süsteem volitamata liikumise seiramiseks.

Volitamata liikumine hõlmab seisatud mootoriga sõiduki liigutamist. Kui süsteem tuvastab sõiduki volitamata liikumise, teavitatakse VOC klienditeenindust sellest automaatselt.

Volitamata liikumised on näiteks pukseerimine või haagisele laadimine ja transportimine. Pidage meeles, et kui auto mootor on seisatud, peetakse volitamata liikumist ka praamil või autorongil sõitmist. Sellistes olukordades tuleb UMD ajutiselt deaktiveerida (vt auto kasutusjuhendi lõiku Vähendatud alarmitase).

  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 Kehtib vaid Hollandis.
  3. 2 Ei rakendu mudelile V40/V40 Cross Country.
  4. 3 Mõned riigid.

Kas sellest oli abi?