Rakenduse Volvo On Call* kasutamine

VOC-süsteemi kasutamine.

Kui õnnetuse korral turvavöö pingutid, turvapadjad või turvakardin aktiveeritakse, saadetakse automaatselt signaal VOC klienditeenindusse, kes hoolitseb abi - politsei, kiirabi või muu amet - saatmise eest teie asukohta.

Aktiivsest teenusest annab märku sümbol ekraanil.

SOS nupp - hädaabikorras kasutamiseks

Manuaalse alarmi aktiveerimiseks hoidke SOS nuppu 2 sekundit all.

SOS nupu alternatiivid

MY CAR tavavaates vajutage nuppu OK/MENU ja valige SettingsVolvo On CallSOS.

ON CALL nupp - autoprobleemide korral kasutamiseks

Abiteenuse aktiveerimiseks hoidke nuppu ON CALL 2 sekundit all, vt Rakenduse Volvo On Call* kasutatavad funktsioonid.

ON CALL nupu alternatiivid

MY CAR tavavaates vajutage nuppu OK/MENU ja valige SettingsVolvo On CallOn Call.

 Märkus

Nuppu SOS tohib kasutada vaid õnnetuse, haigushoo või välisohu korral auto ja kaassõitjate vastu. Funktsioon SOS on mõeldud kasutamiseks hädaolukorras. Funktsiooni kuritarvitamine võib tuua kaasa lisakulud.

Nuppu ON CALL võib kasutada ka kõikide muude teenuste puhul, kaasa arvatud maanteeabi.

Teenuse tühistamine

Käivitatud teenuse saab tühistada 10 sekundi jooksul, kui vajutate nuppu EXIT.

Sätted

Menüüsüsteemi võimalikud valikud ja sätted.

  • Key lock - määrake, millal nuppe SOS ja ON CALL tuleb kasutada. Funktsioon tähendab, et nupud aktiveeritakse vaid siis, kui kaugjuhtimispult on asendis I või II või siis, kui mootor töötab.
  • Activate subscription - tellimuse käivitamiseks.
  • Activate service - kasutatakse täiendavate teenuste, nt maanteeabi aktiveerimiseks.
  1. * Lisavarustus/tarvik.

Kas sellest oli abi?