Kohanduv püsikiirusehoidja* - toimimine

Kohanduv püsikiirushoidik (ACC – Adaptive Cruise Control) aitab juhil hoida ohutut pikivahet eessõitva autoga.

Kohanduv kiirusehoidik koosneb kiirusehoidiku ja koordineeritud pikivahe süsteemist.

Talitluse ülevaade

P3-sv60/V60H Adaptiv farthållare Princip
Talitluse ülevaade1.
  1. Ikon röd cirkel 1Hoiatustuli – juht peab pidurdama
  2. Ikon röd cirkel 2Roolinupud
  3. Ikon röd cirkel 3Radariandur

 Hoiatus

Adaptiivne püsikiirushoidik ei ole kokkupõrgete vältimise süsteem. Juht peab vahele segama, kui süsteem ei suuda eessõitva auto kiirust tuvastada.

Adaptiivne kiirusehoidik ei pidurda autot, kui auto ees on inimesi või loomi, samuti näiteks väikeste sõidukite, näiteks jalgratta või mootorratta, korral. Samuti ei reageeri süsteem vastutulevale, aeglasele või liikumatule sõidukile.

Ära kasuta adaptiivset püsikiirushoidikut näiteks linnaliikluses, tiheda liikluse korral, ristmikel, libeda ajal, kui teel on palju vett või lobjakat, tugevas vihmas/lumesajus, halva nähtavuse korral, käänulisel või libedal teel.

Kaugus ees oleva sõidukini mõõdetakse peamiselt radaranduriga. Püsikiirushoidik reguleerib kiirust autot kiirendades ja pidurdades. Pidurite rakendamisel kohanduva püsikiirusehoidja poolt võivad need tekitada madalat müra - see on täiesti normaalne nähe.

 Hoiatus

Piduripedaal liigub adaptiivse kiirushoidiku pidurdamise ajal. Ärge hoidke jalga piduripedaali all, sest see võib sinna kinni jääda.

Püsikiirushoidik aitab sõita samal sõidurajal eespool sõitva sõiduki järel juhi valitud ajaintervalli alusel. Kui radarandur ei tuvasta auto ees ühtegi sõidukit, säilitatakse juhi määratud ja salvestatud liikumiskiirus. Sama toimub siis, kui eesoleva sõiduki kiirus ületab seatud kiirust.

Kohanduva kiirusehoidiku eesmärgiks on kohandada kiirust sujuvalt. Äkilist pidurdust nõudvates olukordades peab juht ise pidurdama. See kehtib näiteks suurte kiiruseerinevuste korral, või kui eesolev sõiduk pidurdab järsult. Radaranduri funktsionaalsete piirangute tõttu võib pidurdamine hilineda või ära jääda.

Adaptiivse püsikiirushoidiku saab aktiveerida eessõitva auto kiiruse jälgimiseks vahemikus 30 km/h2 kuni 200 km/h. Kui kiirus langeb alla 30 km/h või kui auto kiirus muutub liiga aeglaseks, siis lülitub püsikiirushoidik ooterežiimile ja automaatne pidurdamine enam ei toimi – juht peab oma autot ise pidurdama ja sobivat pikivahet jälgima.

Hoiatustuli – juht peab pidurdama

Adaptiivse püsikiirushoidiku pidurdusvõimsus vastab rohkem kui 40% auto pidurdusvõimsusest.

P4-1220-Collision Warning - Komponentplacering Sedan
1. Kokkupõrke hoiatussüsteemi hoiatustuli ja -heli3.

Kui autot on vaja pidurdada tugevamalt, kui adaptiivne püsikiirushoidik seda teeb, ja juht ei pidurda, lülitab kokkupõrke hoiatussüsteem sisse hoiatustule ja -heli, et hoiatada juhti võimaliku kokkupõrke eest.

 Märkus

Hoiatuslampi võib olla raske näha tugevas päikesevalguses või päikeseprille kandes.

 Hoiatus

Adaptiivne kiirusehoidik hoiatab ainult sõidukite eest, mille radariandur on avastanud. Seega ei pruugita hoiatust anda või see võidakse anda teatava viivitusega. Ärge oodake hoiatust, vaid pidurdage alati vajaduse korral.

Järsud tõusud ja/või suur koorem

Pidage meeles, et adaptiivne püsikiirushoidik on ennekõike mõeldud tasasel teel sõitmiseks. Sõites järsu kallakuga teedel, raske koorma või järelhaagisega, võib tekkida raskusi õige pikivahe hoidmisega eesliikuva sõidukiga. Sellisel juhul tuleb olla eriti tähelepanelik ja valmis kiirust vähendama.

  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 TÄHELEPANU: Pilt on illustratiivne. On võimalik, et detailid erinevad, olenevalt konkreetse auto mudelist.
  3. 2 Ummikus liikumise abisüsteem Queue Assistant (automaatkäigukastiga varustatud sõidukite korral) toimib kiirusevahemiseks 0-200 km/h.
  4. 3 Pilt on illustratiivne; üksikasjad olenevad konkreetsest mudelist.

Kas sellest oli abi?