Alkolukk* - funktsioonid ja toimimine

Alkoluku1 otstarve on takistada auto juhtimist alkoholijoobes.

Funktsioonid

P3-0946 Alkolås
  1. Ikon röd cirkel 1Puhumisotsak.
  2. Ikon röd cirkel 2Lüliti.
  3. Ikon röd cirkel 3Andmevahetuse nupp.
  4. Ikon röd cirkel 4Aku laetuse märgutuli.
  5. Ikon röd cirkel 5Puhumistesti tulemuse märgutuli.
  6. Ikon röd cirkel 6Märgutuli näitab, et seade on puhumistestiks valmis.

Kasutamine - aku

Aloluku indikaator (4) näitab aku olekut:

Märgutuli (4)Aku olek
Vilkuv rohelineLaadimine
RohelineLaetud
KollanePooleldi tühi
PunaneTühi – asetage laadija hoidikusse või ühendage kindalaekas olev toitekaabel.

 Märkus

Säilita alkolukku hoidikus. Hoidikus püsib sisse ehitatud aku alati laetuna ning kui auto lahti tehakse, lülitub alkolukk automaatselt sisse.
  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 Nii nimetatud Alcoguard.

Kas sellest oli abi?