Õhupuhastus - IAQS*

Õhukvaliteedi süsteem IAQS eraldab õhust gaasid ja osakesed, et vähendada lõhna ja saasteainete sattumist salongi.

Kui välisõhk on saastunud, suletakse õhu sissepääs ja salongiõhk hakkab ringlema.

Funktsiooni saab aktiveerida/desaktiveerida menüüsüsteemis MY CAR. Täpsema teabe saamiseks menüüsüsteemi kohta vt. MY CAR.

 Märkus

Õhu kvaliteedi andur peab olema alati sisse lülitatud, et tagada salongis võimalikult hea õhk.

Külmas kliimas on õhuringlus piiratud udu tekkimise vältimiseks.

Udu tekkimisel tuleb õhukvaliteedi andur välja lülitada ja kasutada tuuleklaasi ja külgakende, samuti tagaakna soojendamise funktsioone.

 Märkus

Kui autos on CZIP, tuleb IAQS filtrit vastavalt CZIP standardile laadida 15 000 km järel või kord aastas, olenevalt sellest, kumb tingimus varem täitub. Kuni 75 000 km läbimiseni siiski iga 5 aasta järel. Ilma CZIP-ita autodes ja juhul, kui klient ei soovi järgida CZIP standardit, tuleb IAQS-filtrit vahetada plaanilise hoolduse käigus.
  1. * Lisavarustus/tarvik.

Kas sellest oli abi?